Feature

Dette unge ansiktet til en US Marine fra Fox Company 2nd Battalion 3rd Marines sier noe om hvordan unge mennesker fra Amerika uforvarende styrtes ut i en krig langt borte.

Norske 68’ere drømmer om Vietnam-krigen, og holder aldri opp å trekke sammenligninger. De ønsker igjen lange demonstrasjoner, å kunne identifisere seg med Den gode sak. Mot Makta.

Men det er som ønske seg dinosaurusene tilbake. Afghanistan er ikke Vietnam. Taliban er ikke Vietcong/FNL. Og hverken Barack Obama eller for den saks skyld George W. Bush er Lyndon Johnson eller Richard Nixon. Utfordringene er noe helt annet.

Vi – det offisielle Norge – vil ikke være med. Det var ingen glipp at det sto i statsbudsjettet at det norske engasjementet i Meymaneh skulle avsluttes innen sommeren 2010. Man vil helst ut. Når krigen trappes opp er det per definisjon et feilgrep.

Den samme vankelmodighet og opportunisme viser Kai Eide i rollen som leder av FN-kontoret. Peter W. Galbraith kunne i går si: I told you so. Det han har sagt hele tiden: at valgfusket var så omfattende at det måtte få følger, ble til sist realitet. Men Eide har motarbeidet dette arbeidet så lenge at det har kompromittert valgprosessen. Men har norske medier registrert dette?

Vi vil ikke være med i verden. Vi vil bare være gode.

Les også

-
-
-
-
-
-