Nytt

Imamen i Drammen som ble anklaget for å ha brukt vold mot barna på koranskolen, har krevd 100.000 kroner i erstatning. Det får lærer ved Fjell skole i Drammen, Unni Helland, til å reagere.

Imamens advokat hevdet nemlig at «Hvis politiet hadde fått inn en tilsvarende perifer varsling om en lærer på en vanlig skole, tror jeg neppe det hadde ført til pågripelse».

Jeg er selv lærer på Fjell skol, den skolen som har sendt flere bekymringsmeldinger til politiet. Og jeg har selv varslet mine overordnde etter samtaler med barn hvor de har fortalt om imamvold. Lyver alle disse barna?

Det er siste time. En gutt sitter igjen ved pulten. Gråtende forteller han om imamen som slår, om hvor redd han er når han ikke kan koranleksene.
«Kan du ikke si det til pappa?» spør jeg.
Trist rister han på hodet. «Da blir pappa sint».
«På imamen?»
Forskrekket ser han opp. «Nei, på meg!».
Hadde en lignende anmeldelse blitt levert politiet om en norsk lærers mangeårige påståtte voldsutøvelse, ville ikke saken blitt henlagt. Elever og foreldre hadde snakket. Uten å måtte beskytte familiens, religionens eller Gud vet hvem sin ære.

En ungdom uttalte nylig: «Jeg skulle fortalt. Om egne opplevelser. Men det kan jeg ikke. For jeg er Ingen. Men jeg er en sønn, en bror, et barnebarn…. «

Unni Helland: Frekkhetens nådegave, Aftenposten debatt onsdag 14. oktober 2009