Feature

Den siste gjenlevende lederen for opprøret i Warszawa-gettoen i 1943 er død. Marek Edelman ble 90 år gammel.

Edelman var i 1942 en av grunnleggerne av Jewish Fighting Organization. En forening av jødiske arbeidersosialister (bundister), sionister, kommunister og andre som ønsket å kjempe mot nazitrusselen.

Opprøret i Warszawa-gettoen var den første massive sivile motstand i det nazi-okkuperte Polen.

Da tyske tropper rykket inn for å likvidere gettoen i april 1943 ble de møtt med hard motstandskamp.

Les mer på Z-Word-Blog