Feature

Link: Jussi Alla-aho interview complete

Dette er et intervju med Jussi Alla-aho etter dommen i Helsinkis tingrett, hvor han altså ble funnet skyldig i å ha krenket islam. I løpet av de ca. tjue minuttene intervjuet varer, avkler han på sobert og veltalende vis samtidens multikulturalisme, selektive ytringsfrihet og politiserte rettssystem. Tilsynelatende er han fullstendig uanfektet av å være hovedpersonen i en straffesak, eller man fornemmer snarere en viss sarkastisk distanse. Med sine ugjendrivelige argumenter og åpenbart høye intelligens, og fremfor alt med den moralske retten på sin side, betrakter han trolig det hele med en aldri så liten porsjon forakt.