Nytt

En Liga Nord-borgermester i provinsen Vercelli i den nordlige regionen Piemonte, har fått vedtatt at bruk av burkini er et ordensproblem, hvilket er lokalmyndighetens kompetanse, og i hans kommune kan man nå få 500 euro i bot for å bade med dette plagget.

To kvinnellige medlemmer av det største venstrepartiet kastet seg i protest i vannet iført hvert sitt telt, idet de snakker om at borgermesteren har foretatt en grunnlovsstridig innskrenkning av de muslimske kvinnenes frihet.

CS