Nytt

Tall fra Nederlands sosialmyndigheter viser at Muhammed, og andre variasjoner av samme navn, nå er det mest populære navnet for guttebarn i landets fire største byer.

Ettersom den muslimske befolkningen har vokst i Nederland, har tradisjonelle navn som Jan, Luuk, Gijs og Daan blitt fortrengt i Amsterdam, Rotterdam, Haag og Utrecht. Nasjonalt ligger navnet Muhammed på 16.nde plass på listen over de mest brukte guttenavnene.

Dette overstiger myndighetenes tidligere navnetellinger, ettersom myndighetene har unngått det kontroversielle temaet ved å skille mellom navnets forskjellige stavemåter:

The figures, obtained by the Dutch Elsevier magazine, from the Dutch Social Insurance Bank, or Sociale Verzekeringsbank (SVB), are different from the official statistics which have in the past counted various spellings of Mohammed, Muhamed, or Muhammad as different names.

Previous government name counts, separating the different versions, have avoided controversy by keeping the name of Islam’s founder outside the Dutch top 20 of favourite names for baby boys.

Geert Wilders, leader of the far-Right, anti-Islam Freedom Party, which is currently leading the Dutch opinion polls, has demanded a government investigation following the Daily Telegraph’s Aug 8 report that over a fifth of the European Union’s population has been forecast to be Muslim by 2050.

Dutch cabinet ministers will on Friday discuss 79 parliamentary questions tabled by his Freedom Party concerning levels of «non-Western immigration» and its impact on Dutch society.

Offisielle statistikker fra EU viser at samfunnene i Europa forandrer seg på grunn av innvandring og demografiske trender. I 2008 var bare fem prosent av EU`s totale befolkning muslimsk, men lave fødselsrater blant innfødte europeere og økende innvandring fører til raske og utbredte endringer av Europas befolkningssammensetning.

Nylige studier indikerer imidlertid at frykten for radikalisering av unge muslimer synes overdrevet, men ikke desto mindre medfører befolkningsendringene politiske utfordringer på en rekke områder; fra utdanning og boliger, til kunst og utenrikspolitiske spørsmål.

The Telegraph: Mohammed is most popular boy’s name in four biggest Dutch cities

Demografi-debatt rett rundt hjørnet

78 millioner flere arabere på fem år
«The demographic pressure, according to EU data, will bring populations in Arab nations to 395 million citizens in 2015, compared to the current 317 million.»

Verdidebatten fjerner seg stadig mer fra det fysiske og biologiske univers
«Overlege, sivilingeniør og sekretær i Demografisk Råd og Selskap (DROS) Jens Lintrup mener derfor at det er nærmest ufattelig at det for eksempel i Danmark stadig finnes innflytelsesrike politikere som kaller det paranoid dersom noen frykter et muslimsk flertall i Vesteuropa rundt år 2050. Bare uvitenhet om størrelsen på de demografiske forandringene som venter oss kan forklare en slik holdning, skriver Lintrup:

I betragtning af de kolossale ændringer af det demografiske forhold og dermed også det demokratiske magtforhold mellem de to sider af Middelhavet kan det ikke være fornuftigt at begrænse asyldebatten til en værdidebat. Det kvantitative aspekt må også med.»