Den britiske Labour-regjeringen planlegger å iverksette flere kontroversielle tiltak for å stanse innvandreres misbruk av offentlige velferdsordninger. Forslagene skal være et resultat av Brown-administrasjonens frykt for å tape det neste valget, etter at meningsmålinger og EU-parlamentsvalget tyder på utbredt sinne og bekymring i befolkningen over den nåværende masseinnvandringen til Storbritannia.

Innenriksminister Alan Johnson har derfor fremmet forslag som sperrer kvinner brakt til Storbritannia – hovedsakelig fra Pakistan og India – fra å motta barnetrygd og en lang rekke andre statlige, økonomiske støtteordninger dersom de ikke lærer seg engelsk, støtter britiske verdier og gjør frivillig arbeid i samfunnet.

Forlagene kan få konsekvenser for opptil de 80.000 innvandrerne som årlig i praksis får permanent oppholdstillatelse i Storbritannia gjennom ekteskap med britiske statsborgere. Mange av disse kommer fra landsbyer på subkontinentet, har lite formell utdannelse og kan ikke et ord engelsk, men under de nåværende lovene får de automatisk «tidsubegrenset oppholdstillatelse» etter bare to år. Dette kvalifiserer dem til å motta statlige utbetalinger, selv om de aldri blir britiske statsborgere med britisk pass eller lærer seg landets språk.

Nå vil innenriksministeren avskaffe retten til «tidsubegrenset oppholdstillatelse», og innføre en obligatorisk statsborger-prøve for innvandrere som bruker ekteskap for å komme til Storbritannia. Prøven vil de først få ta etter minst fem år i landet, og hvis de ikke består, vil de ikke få tilgang til offentlige velferdsytelser.

Regjeringens ministre skal være forberedt på anklager om rasisme fra enkelte ledere av etniske minoritetsmiljøer, men forsvarer reformene som vitale for å motvirke etniske spenninger og velferds-misbruk.

En høyt plassert kilde i regjeringen sier: «Noen britiske menn med indisk eller pakistansk bakgrunn gifter seg med unge kvinner fra det indiske subkontinentet som nærmest er analfabeter og ute av stand til å snakke engelsk. Straks de er her, føder de barn og får de samme velferdsytelsene som en som har levd her i en generasjon. Noen av dem lærer aldri et ord engelsk og forblir segregert fra resten av samfunnet. I praksis velger de å forbli utlendinger.

Hvorfor skal de eller deres ektemenn bekymre seg? De mottar velferdsytelser, og i noen tilfeller er det den eneste grunnen til at de kommer hit eller blir brakt hit. Dette må vi sette en stopper for.

Vi håper at straks vi har gjort det klart at det å komme til Storbritannia ikke betyr at de kan melke velferdssystemet uten å løfte en finger, vil det frata slike mennesker lysten til å komme hit.

Vi vil ha mennesker som er innstilt på å bli britiske og bli en fullverdig del av vårt samfunn. Vi ønsker å stoppe ghettoiseringen av byer som Bradford og Blackburn, da dette har fyrt opp under etniske spenninger og ført til fremmedgjøring av unge muslimer som blir et bytte for islamistiske ekstremister. Vi vet alle hvilke tragiske konsekvenser det kan få.»

Den britiske regjeringen insisterer allerede på at alle innvandrere må vise at de har noe kjennskap til engelsk før de får opphold i Storbritannia, men de nye forslagene går mye lenger:

There are an estimated one million people living in the UK on indefinite leave to remain. Most come from India, Pakistan, Nigeria and the U.S.

Some come to work for a few years, have no intention of settling here and do not wish to become British.

Many others are spouses who do settle here for good without ever becoming British or integrating in any meaningful way.

They do not need to gain citizenship because they are automatically given indefinite leave to remain after two years, giving them the same right to child benefits, tax credits, income support, free prescriptions, eye tests and other benefits as everyone else.

Under the new rules, such immigrants will be classed as ‘probation citizens’ for a minimum of five years with no entitlement to benefits.

After five years, they will be able to take a citizenship test to gain a British passport. The test includes showing they have done some voluntary work in the UK, understand and promise to abide by the rule of law, pledge not to undermine the British state, understand how local government works and agree to register their children for schools.

If they fail, they will be banned from getting state benefits. They can stay on probation and take the test again, or leave the country.

In practice, officials accept it is not likely to lead to many immigrants returning to their native countries but say that is not the aim.

‘This is not about repatriation,’ said one. ‘Once someone is here and has had children, it is not practicable or desirable to throw them out.’

One couple who would be affected by the proposed change is British-born imam Humaiyun Islam and his 19-year-old wife Safiyah Begum, whom he married in Bangladesh two years ago.

They both now live in Stepney, East London, with their four-month-old son after Safiyah was given indefinite leave to remain.

Islam, 25, said: ‘To be honest, it’s not a bad plan – it’s important that people do learn English but a lot of people will find this difficult.

‘Some people who come to this country from places like Bangladesh are usually uneducated and they find learning another language extremely difficult.’

However, he said there would be advantages if his wife could get full citizenship: ‘She can vote or get jobs if she knows good English.’

Safiyah came to the UK educated to the equivalent of GCSE level and knowing very little of the language, and although she is learning, she has struggled to pick up enough to get by.

‘It is hard to learn English and do all the housework and look after the baby,’ Islam said. ‘Her English has improved but not enough to take a job. We would be in a lot of difficulty if the Government introduced a set deadline.’

De planlagte reformene skal være designet for å vise at Labour-regjeringen etter år med dramatisk stigende innvandring, endelig forsøker å gjenvinne kontrollen:

Downing Street advisers have been shocked by continuing anger over immigration.

One of Gordon Brown’s senior aides said: ‘Month after month, focus groups show that people think we have done far too little to get on top of immigration. We have to do more or it will cost us dearly in the General Election.’

Trade unions, whose members may lose jobs to cheap immigrant workers, have led calls for more action, prompting former union leader Johnson to take action.

But the Conservatives claim the planned changes are too little, too late.

A party spokesman said: ‘If the Government had listened to us instead of pouring scorn, we would not be in this mess. They tried to silence us by calling us racist and now they have realised that a sensible immigration policy is not racist but common sense.

‘Moderate and responsible figures in ethnic-minority communities recognise this.’

Leader of the Muslim Parliament of Great Britain Ghayasuddin Siddiqui backed the reforms.

He said: ‘It is a good thing that people coming to Britain to settle down should be encouraged to speak English. It is for their own benefit. Any move to facilitate them being part of a wider society should be applauded.’

However, Anjem Choudary, a radical Muslim leader and a lecturer at the London School of Sharia, said: ‘This policy is unacceptable and discriminatory to the Muslim community. Language is a key part of someone’s culture and the Government is trying to dilute our heritage. Newcomers to Britain should be allowed to interact rather than integrate.’

David Cameron has pledgedto introduce an annual quota of immigrants, which has been opposed by Labour. In addition, he has said immigrant spouses must be at least 21 years old, to reduce the number of teenage brides being forced into marriage.

Tory immigration spokesman Damian Green said: ‘The most effective way of cracking down on people who abuse the marriage rules for immigration is to crack down on them before they come here. Our proposal would have far more impact in ensuring that anyone who comes here is ready to be fully active in British life.’

Daily Mail: Crackdown on 80,000 immigrant wives with free pass to Britain

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂