Mens venstresiden i Norge tyr til de klassiske mytene: nazismen og politistaten, problematiserer danskene ikke bare gammel, men også nyere historie. Denne kommentaren fra Jyllands-Posten sier alt om forskjellen på Danmark og Norge: Det var et pistolskud, som ændrede den vesttyske efterkrigshistorie dramatisk, og som sendte sine chokvirkninger ud i store dele af Vesteuropa. Da […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.