Nytt

Nina Witoszek tar et oppgjør med 68-generasjonen i en ny pamflett. Dagbladedt har et utdrag som utmerker seg med intensitet, lekenhet og klar tale:

De norske radikalerne har hatt to vidunderlige liv. I sitt første liv gjorde de alle feilene, i det andre profitterte de på dem. I dag er de gode kapitalister, redaktører, partiledere og akademikere overbevist om at deres ungdom handlet om Det Store Eventyret, og ikke Den Store Løgnen. Den mest dogmatiske kjernetroppen – «Führerne» – beundret alle moderne tyranner fra Stalin til Kim Il Sung, muligens med unntak av Hitler. Disse har gått i borgerlig dekning. De enøyde kyklopene som fremdeles er aktive i dag kan deles i fem kategorier

Arven etter 68-erne