En forbløffende oppdagelse ved lesning av the Corpsewalker er erkjennelsen av hvor stor rolle magiens og overtroens betydning er blant kineserne. Selv innen partiet finnes denne troen på at ting henger sammen og kan påvirkes. I diktaturer/mpierier lever forestillingen om at den glemte eller tapte hersker, og den som egentlig skulle sittet på tronen. Slike […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.