Nytt

De somaliske piratene holder bare ett amerikansk gissel for øyeblikket, men det er til gjengjeld en amerikansk helt, og få ting mobiliserer amerikanerne mer enn et enkeltindivid som ofrer seg for fellesskapet og deretter forsøker å rømme.

Kaptein Richard Phillips forsøkte fredag å flykte fra piratene ved å kaste seg over bord. Han ble innhentet, men beviste at han ikke vil bøye seg for kaprerne.

Piratene forsøker pussig nå også å spille på internasjonale medier. De forsøker å lose et kapret tysk skip frem til stedet der livbåten med kaptein Phillips ligger. Andre pirater er på vei, men er redd for å komme for nær, så lenge en amerikansk destroyer, Bainbridge, befinner seg i farvannet.

Pirates defy U.S. navy off Somalia