Nytt

De fem danske sjøfolkene ombord på det kaprede fraktskipet Danica White er sluppet fri etter 82 dager i fangenskap hos somaliske pirater som bordet skipet 1 juni. Underveis har ingen opplysninger om hverken det danske utenriksministeriets og rederiets forhandlinger for å gislene frigitt eller sjøfolkenes tilstand blitt offentliggjort.

9 juli ble årsaken til hemmelighetsskremmeriet kjent; det forelå opplysninger som tydet på at all informasjon som sivet ut i offentligheten omgående ble viderebrakt til gisseltagerne av somaliere bosatt i Danmark.

Nå viser det seg at formannen for Somalisk Forening i Danmark, Abidisame Douale, på privat initiativ har vært i løpende kontakt med de somaliske piratene. Hans motiv var angivelig å forhindre at gisseldramaet fikk negative konsekvenser for integreringen av Danmarks cirka 18 000 somaliere.

»Jeg sagde til piraterne, at hvis danskerne på skibet kom til skade, ville mange somaliere her i landet få problemer, og jeg fik deres ord på, at besætningen på skibet ville få en ordentlig behandling,« siger Abdisame Douale og tilføjer, at det var en smal sag at få fat i nummeret på piraternes satellittelefon.

»Vi er 18.000 somaliere i Danmark, og nogle kommer selvfølgelig fra klanerne i det område, hvor skibet blev kapret,« forklarer han.

Gisseltagerne krevde mer penger enn rederiet var i stand til å betale, og da forhandlingene trakk ut i tid forsøkte den somaliske formannen å få utenriksministeriet til å spille en mer aktiv rolle:

»Vi var i Somalisk Forening bange for, at sagen ville trække i langdrag. Vi frygtede også, at piraterne skulle skyde en af danskerne for at forskrække selskabet, eller at en anden væbnet gruppe skulle forsøge at overtage magten på skibet, så den danske besætning kunne blive fanget i krydsild. Men Udenrigsministeriet stod fast på, at man ikke ville forhandle med pirater og terrorister, og truede os nærmest med, at de danske medier ville kæde os sammen med terrorisme, hvis vi ikke blandede os udenom,« siger Abdisame Douale.

Ikke desto mindre oppga Douale telefonnummeret til sjefen for utenriksministeriets borgerservice, Lars Thuesen, til de somaliske piratene, og sendte personlig en telefaks til Thuesen om at han eller utenriksministeren ville få en oppringning fra det kaprede skipet. Et par dager etter ringte da også skipets kaptein, Niels H. Nielsen, på piratenes oppfordring til Thuesen med en appell om at den danske stat skulle gå inn i saken og legge pengene på bordet.

»Jeg gav dem telefonnummeret, fordi jeg var chokeret over, at ministeriet tog så let på tingene. Jeg ville fremprovokere deres pligtfølelse,« forklarer Abdisame Douale.

For Utenriksministeriet kom Somalisk Forenings private bidrag alvorlig på tvers av den offisielle strategien, som var basert på at den danske stat ikke ville forhandle direkte med piratene:

»Erfaringer fra andre dele af verden viser, at gik vi ind og spillede en aktiv rolle, ville perioden for gidslerne blot trække ud. Så vi valgte at følge de internationale råd,« siger Lars Thuesen.

Abdisame Douale har de seneste to døgn forsøgt at ringe til piraterne for at høre deres version af dramaets afslutning. Men de tager ikke længere telefonen.

Jyllandsposten: Somalisk Forening var aktiv under gidseldrama