Kommentar

SV`er og kampflylobbyist Stein Ørnhøi skriver lavmælt og sobert om sin grøssende redsel ved synet av 4000 uniformerte demonstrerende polititjenestemenn i Oslo`s gater – eller 4000 uniformerte klassepurk som det heter på kampflylobbyistisk.

Så man etterlyser ulykkelig Per Edgar Kokkvold og alle de andre vokterne av prinsipper om blasfemiparagrafer, hijab-vedtak og pressens uendelige frihet – for skulle ikke politiet være politisk nøytrale da? I hvert fall såpass nøytrale at de ikke tar seg den frihet at de demonstrerer mot en venstreregjering:

Politi i uniform skal være politisk nøytrale. De skal forstå den kontrakt som eksisterer mellom folkevalgte myndigheter og samfunnets eneste lovlige voldsapparat. Når norsk politi i uniform åpent og ulovlig demonstrerer mot en venstreregjering, kan mange med en viss grunn forledes til å tro at vi ikke har et Norsk Politi, men en «klassepurk».

Mener våpenfabrikanten JAS Gripens egen våpendrager å antyde at demonstrasjoner for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår er å betrakte som politisk unøytralt – attpåtil i den grad at det er direkte høyreorientert? I så fall spøker det sannsynligvis stygt for grupper innen LO og øvrige arbeidstagere i fremtidige tariffoppgjør. Imidlertid er det mulig at Oslos handelsstand vil håpe på flere høyreorienterte demonstrasjoner fremover, da skadeverket på liv, helse og eiendom later til å ha vært minimalt enda bare det blotte synet av så mange politier var nok til å skremme herr våpenlobbyisten.

Selv ser jeg svært sjelden uniformert politi – ikke en gang når jeg virkelig trenger dem – så bekreftelsen på at vi faktisk har så mange som 4000 av dem kom så avgjort som en gledelig overraskelse. Og selv om de sto i samlet tropp foran Stortinget, så sier likevel noe meg at sannsynligheten for at de oppholdt seg der for å styrte Ørnhøis venstreregjering og dermed omskape Norge til en slags nordisk (høyreorientert) bananrepublikk er forsvinnende liten.

Til sånt trenger man jo først og fremst våpen og ikke minst tillatelse til å bruke dem fra høyere hold. Og så kulten er vel ikke engang Per-Kristian Foss blitt mot sine politiske motstandere?

Men skulle noe slikt skje neste gang politiet er så politisk unøytrale at de tillater seg å ville ha og demonstrere for høyere lønn og bedre arbeidsvilkår, så tenker jeg Ørnhøi i alle fall blir glad for at regjeringen ikke kjøpte JAS Gripen-kampfly; det er tross alt noe dypt urettferdig og usosialistisk over å bli teppebombet av nettopp de samme flyene en selv har jobbet hardt – og helt sikkert ulønnet – for å skaffe til veie.

Og så er det dette med personlige traumer i forbindelse med den jævla klassepurken da:

Hittil i norsk historie har det gått bra – stort sett. Riktignok har mange av oss hatt ubehagelige opplevelser med norsk politi. Ofte har de med stor omhu og glede ryddet opp i såkalte ulovlige demonstrasjoner. Nesten annenhver familie her i landet har hatt kontakt med et politi som ikke alltid prioriterer det vesentlige. Og mange av oss har personlige erfaringer med politifolks maktglade handlinger.

Beklager, Ørnhøi, jeg vet at å si dette antagelig kvalifiserer som uhyre usosialdemokratisk, men «mange av oss» må nok her oversettes til «mange av dere», for de aller fleste av oss andre har vanligvis andre ting å gjøre i romjulen enn å sloss med politiet og fyre av nyttårsraketter – forøvrig veldig sosialdemokratisk forbudt – flere dager før og etter nyttårsaften. Selv har jeg bare truffet maktglade, uniformerte politier èn gang på fritiden, men det var min egen feil fordi jeg dessverre var i et så sosialt humør nattestid at jeg ikke klarte å se forskjell på leiligheten jeg befant meg i og Valle Hovin hva angikk stereoanleggets yteevne.

Skjønner ingen at vi ikke skal ha brune spor i Oslos gater?

Undrer den gamle SV-kjempe trist. Tja, det er ikke helt utenkelig at de fleste har skjønt det for lengst, men sist vi ble vitne til misfargede spor spor i Oslos gater var unektelig SV-leder og landets finansminister Kristin Halvorsen tilstede og kastet glans over de samme sporene, så kanskje en kameratslig e-post om behovet for å fjerne brune spor i gatene fra Stein til Kristin c/o SV sentralt kunne gjøre vel så stor nytte som å øse ut sine personlige angstreaksjoner i Dagsavisen?

Men hvorfor ble det ikke bråk? Hvorfor slapp Politiets Fellesforbund så lett unna det hele? Jeg tror det skyldtes at saken opphevet seg selv, så å si. Det politiske venstre er for faglig kamp og faglige rettigheter, og det politiske høyre har ordensmakt og politi som sin hjertesak. Og dermed forstummet den prinsipielle kritikken. Ingen sa høyt det jeg håper alle mener.

Ingen? Nuvel, ingen er heldigvis Ørnhøis egne ord – tatt i betraktning av at både han selv og Venstre-sjef Lars Sponheim jo allerede har ytret sine rimelige meninger riktig så høyt. «Minnet om statskupp», murrer Sponheim, som sist vi andre sjekket både lever, har lønnen og partilederstillingen sin samt snakketøyet sitt i god behold etter trusselen fra de uniformerte høyreorienterte – som i motsetning til resten av landets arbeidstagere altså er politisk unøytrale nok til å ønske seg mer lønn.

I august 2007 lo forresten vaskeekte Høyre-mann Jan Petersen godt i anledning Stein Ørnhøis egen politisk nøytrale virksomhet, og sa at han fant det hele ustyrtelig festlig. Og med det skulle vel det meste være sagt om både Ørnhøi og Sponheim.

Dagsavisen: Politi eller klassepurk?

Les også

-
-
-
-
-
-
-