Oppstandelse blant muslimske foreldre i Wien: Restaurantfagutdanningen strider mot troslæren.

I redaksjonen til det tyrkiske tidsskriftet Zaman i Wien tårner klagebrevene fra sinte muslimske foreldre seg opp.»Folk er opprørt. De sier at det som kreves av kommende elever ved fagskolen i Meidling, strider mot mennesekrettighetene og den østerrikske forfatning,» forklarer redaktør Aynur Kirci.

Selv tok hun uten betenkeligheter eksamen ved et „knødelakademi» i Wien i 90-årene. Nå er plutselig alt forandret.

Formularet

Elisabeth Berger, direktør ved Fagskolen for husstellsyrker i Dörfelstrasse 1, forlanger ved årets opptak av alle foreldre, også muslimske, at de undertegner et formular.

Innhold: Angående kjøkken og service må alle elever lære hvordan mat og drikke fremstilles i Wien og hvordan man gir gjestene råd vedrørende utvalget. Dertil hører en tilsvarende fremtreden – dvs. hijabforbud ved servering.

Elevene er videre forpliktet til å tilberede og smake på svinekjøtt, da dette er uunnværlig i kjøkkenet. Det nevnes også eksplisitt i formularet at alle elever må smake på alkoholholdige drikkevarer.

Sett fra muslimske foreldres ståsted er kravene fra direktør Berger en «demokratipolitisk skandale».

For Susanne Brandsteidl, kommunal skoleansvarlig, er denne fremgangsmåten helt på sin plass: «Alle må holde seg til husreglene, i dette tilfellet læreplanen. Like rettigheter og plikter for alle. Det går ikke an at man i Wien vil utdanne seg til restaurantarbeider, men av religiøse grunner ikke vil forholde seg til deler av yrket eller rett og slett ikke vil følge læreplanen.»

Brandsteidl støtter sogar sin skoledirektør med en erklæring. Der heter det: «Målene i læreplanen skal følges. Det er ikke mulig å frita elever fra vesentlige deler av læreplanen pga. religion. Det østerrikske kjøkken, hvor svinekjøtt er en vesentlig bestanddel, inntar en stor del av undervisningsmatvarene. Å betjene gjester innebærer også å smake på alkoholholdige drikkevarer.»

Servitørene i en restaurant må „bære passende arbeidsklær» – i klartekst: en muslimsk jente som serverer i en opplæringsrestaurant, får ikke bære hijab.

Dagsavisen Zaman melder at man nå vil berette svært bredt om denne konflikten, muligens over hele verden.

Hos nettavisen OE24.at som PI-News har hentet saken fra, hagler kommentarene inn, og det spares ikke på konfekten: «Enhver som ikke liker seg i Wien, kan reise hjem og samtidig ta med seg èn rød og èn grønn politiker» Og så videre…

Våre hjemlige muslimer kan nok i det minste føle seg trygge på at vår expietistiske stat ikke pålegger noen elev, muslim eller kristen, å smake alkohol. Det skulle bli noe av et ramaskrik – hijab- og blasfemidebatten ville vel bli som en middelhavsbris å regne.

kilde: den tyske bloggen Politically Incorrect News (pi-news.net),

Promethevs