Feature

I demonstrasjoner over store deler av Vesten har det dukket opp plakater med klart antisemittisk preg, som hevder at det virkelige Holocaust er i Gaza, at jødene stjal Israel, at sionisme er nazisme, eller som er rent eksterministisk: Kill the Jews.

In New York City’s Times Square on Saturday, some demonstrators called for someone to ‘nuke Israel’, and held signs that read ‘Israel: The Fourth Reich,’ ‘Holocaust by Holocaust Survivors,’ and a placard with images of Holocaust victims along Gazans with the words ‘Nazi Genocide, Israeli Genocide,’ below.
..
Pedestrians who passed the protest, held outside the White House, were also treated to demonstrators waving Palestinian flags and shouting ‘Allahu Akbar’, and the chant ‘Azza, Azza, don’t you cry, Palestine will never die.’

A demonstration in Tampa, Florida last week featured demonstrators carrying signs reading ‘Zionism is Cancer, Radiate it,’ as well as a number of signs with the word ‘Nazi’ written over an Israeli flag with a swastika instead of a Star of David.

Similar signs appeared at a San Diego, California demonstration, including ones reading: ‘Stop the Israeli Third Reich,’ ‘Israel is a Terrorist State,’ ‘Israeli Zionism = Nazism,’ ‘Stop the Israeli Holocaust on Gaza,’ ‘Israel is the old South Africa,’ and ‘Stop the Massacre in Gaza.’

Man må være selvpålagt blind for ikke å kjenne denne stanken. Den følger i kjølvannet til Hamas, Teheran, Riyadh, Hizbollah, Det muslimske brorskap. Liksom Hamas truer den palestinske nasjonale kampen, truer antisemittismen islam og muslimer. At antisemittismen har fått innpass hos og aksept blant muslimer, er en stor trussel ikke bare mot dem, men også mot de samfunn de lever i, også de vestlige. 60 år etter at Det tredje riket gikk i graven, etter uhyrlige oppofrelser, reiser antisemittismen igjen sitt dragehode midt iblant oss. Man kan late som om man ikke ser det, men det er der, på alle demonstrasjoner, og man finner det lett forkledt i avisinnlegg.

Det er et budskap som sprer seg raskt. Det registreres i Israel og det registreres i USA, med sin sterke jødiske befolkning. Ingenting alarmerer mer. Det vil føre til at avstanden til Europa vil øke, og det vil også svekke de sanne liberale kreftene i Europa.

De nyttige idiotene for denne antisemittismen er alle som gir et ensidig bilde av Israel og forskjønner Hamas. Man ser i dag noen som går foran når det gjelder å ville refse Israel. En stortingsrepresentant fra AP vil frata Shimon Peres fredsprisen. Ågot Valle fra SV går inn for offisiell boikott av Israel.

Det er det moderate sentrum med utenriksministeren i spissen som i takt med pressen gir inntrykk av at Israel er skurken og Hamas bare forsvarer seg.

Det er ennå ikke for sent å dra i bremsen og markere avstand til antisemittismen, men det hjelper ikke med formelle fordømmelser når hele argumentasjonsrekken og fremstillingen av konflikten forskjønner Hamas.

Demonstrators cry ‘nuke Israel,’ carry Hezbollah flags at U.S. anti-Israel rallies