Poesi

Ordene skal først
tjene samholdet først
da tømres det et hus først
av de første samholdet først
for at Guds husholdning skal være
det den er og var og blir den første
grunn og den eneste som bærer våre hus.

Arnold Eidslott Nettene under Kapp Hoorn