Nytt

Irans FN-ambassadør. Mohammad Khazaee, holdt torsdag et innlegg på FN-konferansen om religiøs toleranse som utmerket seg på to måter: han var den eneste som ikke roste Saudi-Arabias kong Abdullah for å ha tatt intiativet, og han leverte et voldsomt angrep på Israel, som han mente ikke hadde noen rett til å delta.

Nå man leser om iranske lederes utfall mot Israel kan man noen ganger tro det er oppblåst svada, ment for galleriet, og at det ikke betyr så mye, egentlig. Men å benytte talerstolen under en konferanse om toleranse til å utstøte Israel sier noe om hvor viktig Israel-hatet er for Iran.

Men angrepene på Israel har også et maktpolitisk formål: Man ville markere for hele verden at det er Iran som er Israels virkelige motstander i den islamske verden, og ikke Saudi-Arabia som inviterte jødestaten. Angrepet på Israel var således også indirekte en kritikk av kongedømmet.

Israels president Shimon Peres og kong Abdullah befant seg i samme rom onsdag og det var i seg selv en «first». Peres benyttet anledningen til å rose den saudi-arabiske fredsløsning på Palestina-problemet.

«The representative of a regime (whose) short history is marked with … aggression, occupation, assassination, state terrorism, and torture against the Palestinian people, under the pretext of a false interpretation of a divine religion, has tried to abuse this meeting for its narrow political purposes,» he said.
..
«The participation of such a regime not only has no benefit to our common purpose, but, as proved in this very meeting, will give them a chance to try to disrupt the current process divert our attention from our mandate» to improve dialogue between different religions, Khazaee said.


Iran accuses Israel of abusing U.N. interfaith meeting