Nytt

Regjeringen vil om kort tid legge fram et forslag om obligatorisk underlivsundersøkelse av jenter i skolealder, skriver Klassekampen. Det er et skritt som helsepersonell lenge har strittet mot, men de politiske omkostningene ved ikke å gjøre noe er enda større.

Det er påfallende at Norsk gynekologforening og Legeforeningen har vært mot slike undersøkelser. Sylvia Brustad lyttet til disse stemmene da hun var helse- og omsorgsminister og sa nei, til stor frustrasjon for barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellom. Hvis Klassekampen har rett, må barne- og likestillingsminister Annicken Huitfeldt og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen ha blitt enige om å være for.

Det har sikkert telt med at SV har skiftet syn. Et flertall i programkomiteen skal ha gått inn for underlivssjekk av jenter, og dette er nå tatt inn i det nye arbeidsprogrammet som skal opp på landsmøtet i mars.

Sentrale personer har skiftet syn. Programkomiteen har 15 medlemmer. 12 var for obligatorisk undersøkelse av jenter.

Det betyr at blant andre SV-nestleder Audun Lysbakken og Oslo SV-leder Heikki Holmås stiller seg på linje med Inga Marte Thorkildsen og Karin Andersen, to andre profilerte tilhengere av underlivssjekk.

På motsatt side har store deler av SVs minoritetsmiljø plassert seg, i tillegg til SVs mann i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Olav Gunnar Ballo.

Ballo, som selv er lege, er dermed på linje med Legeforeningen og fagetatene i Helse- og omsorgsdepartementet og sosial- og helsetilsynet.

Disse fagmiljøene bidro også tungt til at regjeringen aldri fikk fremmet en sak om spørsmålet forrige gang det sto på dagsordenen.

Men hvor representative er disse fagmiljøene? Er de representative for helsepersonell? Er det slik at fagmiljøer melder seg ut av arbeidet for integrering der hvor det koster og betyr konflikter?

Visse deler av innvandrermiljøene vil gripe slike argumenter og skyve dem foran seg. Man vil fremstille underlivssjekk som krenkende. Det blir vanskeligere å si det er stigmatiserende når alle jenter må gjennom samme sjekk.

SVs Heikki Holmås sier at det er på tide å avtabuisere underlivssjekk av jenter. Gutter har allerede en slik sjekk og det er en normal ting.

Heikki Holmås, som er en del av flertallet i SVs programkomité, sier til Klassekampen at han ønsker å få på plass en systematisk underlivsundersøkelse av helsemessige årsaker, og at kampen mot kjønnslemlestelse bare er én del.

– Vi må sørge for å få bort en del tabuer rundt dette, og at jenters helse blir like godt ivaretatt som gutters, sier Holmås.

Han mener slike undersøkelser ikke er en del av noe «politiarbeid», men må sammenliknes med de undersøkelsene guttebarn opplever.

– Det er lite sannsynlig at foreldre som har fått utført kjønnslemlestelse av døtrene sine vil møte til slike kontroller uansett. Da vil det uansett være naturlig å sende en bekymringsmelding til barnevernet og politiet, sier han.

SV kan snu om sjekk