Sakset/Fra hofta

Tiden har løpt fra den klassiske høyre-venstre-aksen. Å plassere Jörg Haider på ytre høyre blir feil, fordi et impliserer en linje fra det moderate til det ytterliggående høyre. Men det finnes ingen sammenheng mellom Carl I. Hagen og Jean Marie Le Pen og Haider på den andre. Det som fremfor alt skiller er synet på Israel og USA. Hagen kunne aldri besøkt Saddam Hussein og vært bestevenn med Gaddafis sønn.

Når det politiske etablissement har fastholdt aksen og plassert Hagen i samme selskap, sier det mer om politisk fattigdom og behov for å skape seg fiender man kan kontrollere. En busemann.

Denne stråmannsargumentasjonen skygger for at det oppstår en ny svart front i Europa, hvor venstresiden spiller en aktiv rolle sammen med fremvoksende islamisme.

Haider siteres vanligvis for sine flåsete uttalelser om Waffen SS og arbeidspolitikken i Det tredje rike. Men det mest avslørende var hans forhold til diktaturene i Midtøsten, blant dem Iran.

Haider and his party epitomized an aggressive anti-Israeli agenda, with a foreign policy supporting alliances with the Iranian Mullah regime, Iraq under the rule of former tyrant Saddam Hussein, who Haider visited several times in Baghdad, and the Libyan President Muammar Gaddafi.

Haider had welcomed an Iranian economic delegation to Carinthia in July 2007 at a time when both the European Union and the US sought to discourage trade with Iran due to its uranium enrichment program, which could be used to make nuclear weapons.

He demanded that the «responsible warmongers» in Israel during the Second Lebanon War in 2006 be summoned before a war crimes tribunal, and that Austria evict the Israeli Ambassador in Vienna. Israel’s right to self-defense against Hamas rocket attacks and Hizbullah terror activity played no role in Haider’s foreign policy views.

He fanned the flames of Austrian anti-Semitism, blasting the head of the Austrian Jewish Community, Ariel Muzicant, as a «Zionist provocateur in the West» who wanted to silence criticism of Israel with the «club of Anti-Semitism.»

Haider also criticized Muzicant for seeking to end flight connections with the Iran.

Some Austrians felt that the major media in Austria had watered down their criticism of Haider and employed flimsy excuses to justify his anti-Democratic and anti-Israeli statements as well as his crude defenses of the Hitler movement.

Fordi vi har så lite av denne svarte høyresiden i Norge, kjenner vi ikke dens karakteristika: hatet mot Vesten, dvs. USA og jødene. (Pål Veiden har en kronikk i Dagbladet om Haider, men nevner ikke forbindelsen til Midtøsten og jødehatet). Dette er kjennetegn også på noen av de mest islam-fiendtlige utgruppene i Norge. Man mener USA er islamofilt som reddet bosniakene og bombet Serbia. Putin derimot …

Columnist Gudrun Harrer wrote a controversial analysis in the left-liberal daily Der Standard entitled: «Many Arabs considered Haider ‘the Lion.'»

She argued that «This ‘attitude,’ Haider’s view of the Arab and Islamic world and his sympathy for its undemocratic regimes, is complex: One might see his anti-Americanism and his recourse to political incorrectness as coming from his questionable interpretation of European history or as a reaction to his own rejection, especially by Israel, which called its ambassador back from Vienna in 2000 because of the FPO’s participation in the government.

Vennskapet med Saddam og Slobodan Milosevic forteller om at Haider og Le Pen orienterer seg etter helt andre punkter enn en tradisjonell høyresiden. Begrepene mister sin mening hvis man later som om de er det samme.

Men den som har fulgt feks. Johan Galtungs krumspring over noen tid vil se visse likheter.


Austrians praise deceased Nazi admirer Haider