Nytt

På et nettsted for jihadister diskuteres å straffe danskene for muhammedtegningene med å forgifte drikkevannet.

På forummet al-ekhlaas foreslår en bruger, der kalder sig Baghdad al-Khilafa, at forgifte de centrale vandforsyninger i EU – specielt Danmark og Storbritannien – og dermed dræbe et stort antal civile. Han opregner en række giftstoffer, som kan bruges til formålet, herunder cyan, saltsyre og den kemiske forbindelse thallium, som også går under navnet ’forgifterens gift’.

Angrebet skulle ifølge Baghdad al-Khilafa være et svar på Danmarks latterliggørelse af Muhammed og drab på muslimer i Irak, Afghanistan, Marokko, Somalia, Øst-Turkestan og Tjetjenien.

En anden bruger ved navn Al-Bara Bin Malik tilslutter sig planerne og foreslår, at man ved et angreb på Danmark og Storbritannien kunne bruge giftgasser som sennepsgas, nervegas og kloringas. Andre brugere af forummet har lagt billeder ud af vandledninger, vandtårne og diagrammer, som illustrerer, hvordan man vil kunne tilføre giftstofferne i vandsystemet.

Andre tager afstand
En gruppe af debattørerne på al-ekhlaas tager afstand fra planerne og siger, at et sådant massedrab på uskyldige mænd, kvinder, børn – ja, endda muslimer bosat i Europa – ikke kan retfærdiggøres. De mener ikke at kunne finde religiøst belæg for at angribe europæere.

Til det svarer den angrebslystne del af forummet med deres egne fortolkninger af Koran-vers, der siger, at man skal være loyal over for islam og fornægte sine fjender.

Diskussionen om et angreb på Danmark har stået på i mere end en uge.


Terrorister vil forgifte Danmark