Nytt

Russlands visestatsminister Sergej Ivanov sier at Russland ikke kan godta våpenhvileavtalen som den franske utenriksminister Barnard Kouchner har med til Moskva. Separatistlederne i Abkhazia og Sør-Ossetia må være deltakere i en slik avtale, sa Ivanov, ifølge BBC.

Det er et alvorlig skudd for baugen for diplomatiske forsøk på å finne en løsning.

Ivanovs avvisning kan tyde på at han har en mer betydningsfull posisjon enn den formelle skulle tilsi. Ivanov var tippet som presidentkandidat. Kanskje han nå utgjør den virkelige makten sammen med Putin?

Ivanov er kjent som en hardliner.