Sakset/Fra hofta

Oligarkene følger i Putins fotspor: de er grenseløse i pengebruken. Selv Nero ville hatt problemer. Et par hundre oligarker ødelegger eiendomsmarkedet på den franske riviera. En av dem har nylig kjøpt Leopolda, villaen etter den libanesiske bankieren Edmond Sofra, for 4 milliarder kroner.

Det har ikke noe med virkeligheten å gjøre, sier eiendomsmeklere. Likevel byr russerne astronomiske summer. De kaster ut eiendomsmeklere som kommer med eiendommer som koster under 1 milliard.

Men pengeflomen avler motvilje. Blant annet blant tjenerskapet, som ser luksusen på nært hold. Det har ikke noe med vanlig luksus å gjøre. Det er mer av «etter oss-syndfloden»-varianten:

Russian excess is feeding discontent among poorer people. Pierrette, a housekeeper for one Russian, said: «I attended a party where the guests had fun throwing burning €500 notes into the air while everyone split their sides laughing. The domestic staff were later told to collect the ashes. It was sickening.»

Russian oligarch ‘invader’ pays record £392m for Riviera villa