Sakset/Fra hofta

Sylvain Gouguenheims bok ‘Aristote au Mont-Saint-Michel: Les racines grecques de l’Europe chrétienne’ som hevder at det kristne Europa aldri mistet kontakten med de greske originalverker fra antikken, og følgelig ikke var avhengig av araberne, skal nå undersøkes av en kommisjon ved École Normale Supérieure i Lyon. Polske forskere uttrykker bekymring for utviklingen i Frankrike og synes det minner om Sovjetunionen.

I bogen påviser Gouguenheim, at ikke mindst den antikke græske videnskabelige arv er blevet holdt i live og studeret i Middelalderens Europa, og at den ikke har overlevet takket være arabiske filosoffer som Averroès og Al-Farabi. Forbindelsen til de byzantinske videnskabsfolk blev aldrig brudt, og de antikke græske skrifter cirkulerede også i Middelalderen i en række biblioteker, hvor de lærde beherskede den græske tunge, ikke mindst i Rom og på Sicilien, påpeger Gouguenheim.

Ja, det var sågar ikke engang de muslimske skriftlærde selv, der forestod oversættelsen af hovedværkerne til arabisk, men derimod aramæerne, der er kristne, og som beherskede såvel græsk som arabisk.

For at føje spot til skade postulerer Gouguenheim tilmed, at muslimerne kun tog de dele af videnskaben til sig, som stemte overens med religionen, og at de aldrig satte det rationelle ideal over troen.

Værket har skabt voldsom debat og sikret Gouguenheim prædikater som »eurocentriker« og »islamofob« – navnlig fra den ansete filosof og middelalderekspert Alain de Libera, der har skrevet et harmdirrende indlæg i bladet Télérama.

Men han er langtfra alene i sin kritik af Gouguenheim. En gruppe på 56 filosoffer og historikere har ligefrem taget det overraskende initiativ at indrykke en større annonce i det venstrehældende dagblad Libération, hvori de undsiger ham og hævder, at hans metode »slet ikke er videnskab«, og at hans projekt er »ideologisk« og »uacceptabelt«.

Det ble så mye oppstyr at Gouguenheim valgte å avbryte undervisningen før tiden. Nå skal en vitenskapelig kommisjon ved École Normale Supérieure undersøke den vitenskapelige gehalten. Det vekker oppsikt blant kolleger. Blant de som reagerer er polske forskere.

Gouguenheim – der afbrød sin undervisning før sommerferien som følge af den megen ståhej – har imidlertid pludselig fået støtte fra uventet kant: en række polske forskere ved Nicolaus Copernicus Universitetet i Korun. De polske forskere sammenligner behandlingen af Gouguenheim med forskningscensuren i det hedengangne Sovjetunionen og spørger bekymret: »Er den franske historieforskning ved at bevæge sig mod en lignende praksis?«.

Hva foregår i Frankrike?

Debat: Europa kan ikke takke islam for renæssancen
Politiken | 19.07.2008