Nytt

Republiseringen av Muhammed-karikaturene og utgivelsen av Geert Wilders «Fitna» har forårsaket en bølge av muslimske protester i hele verden. Som en følge av denne utviklingen reagerer flere arabiske skribenter, og fordømmer de voldelige protestene. De peker på sine trosfellers atferd, forholdene i muslimske land, og skriver at det er muslimene selv som tilføyer islams og profetens anseelse skade.

I artikkelen «Islams største fiende er muslimene selv» i den kuwaitiske avisen Al-Siyassa, spør den kuwaitiske liberale Dr. Ahmad Al-Baghdadi om muslimer noen gang har tatt et oppgjør med hvilke enorme synder de selv har begått og fortsatt begår mot islam både i og utenfor muslimske land:

«In most countries around the world, Muslims broke into Danish Embassies, setting fire to them, and called for a ban on Danish imports… They have also launched a satellite TV channel and organized various committees and institutions, with the sole purpose of defending the Prophet [Muhammad] and the Islamic religion… Have the Muslims ever taken account of the tremendous iniquities they themselves have committed and are still committing against Islam [within and outside] the Islamic countries?

Al-Baghdadi lister opp en rekke problematiske forhold i muslimske land, og spør om det er flatterende for islam:

«How many prisoners are locked up in Muslim prisons for their opinions, ideas, and cultural identity? Is it in the spirit of Islam that Muslims are fleeing their homeland for ‘heretical’ countries in order to attain security and live in dignity?… Is it in the spirit of Islam to be silent in the face of the tyranny of rulers? Is it in the spirit of Islam that one family should rule over an entire people? Is it in the spirit of Islam that some Muslim countries abound in magnificent palaces while 60% of their population is illiterate? Is it in the spirit of Islam to turn a blind eye to a billionaire’s several profligate satellite channels, whose programs make a mockery of religion and morality, only because [this billionaire] has [also] launched a religious channel?…

The truth is that the biggest enemy of Islam is the Muslims themselves, because they have relinquished all decency in dealing with others, as well as the courage to oppose oppression…» [1]

På den liberale nettsiden Aafaq.org tar den egyptiske skribenten Ahmad Al-Aswani for seg forbrytelser begått av muslimer – som han mener har skadet Muhammed og diskreditert islam – i artikkelen «Hvem skader Profeten?»

«Jeg tror ikke at tegninger, bøker eller filmer kan skade en religion eller påvirke troen til dem som tilhører religionen ut av overbevisning.»

«De som skader Profeten er de som slakter og bomber uskyldige over hele verden, fra New York til Madrid, London, Bali, Riyadh og Kairo, Kabul og Bagdad – mens de påberoper seg Allah og Profeten under den islamske jihads banner…»

«Blant de som skader Profeten er Sheikh Yousef Al-Qaradhawi og hans likesinnede, som oppfordrer til mord på jødiske barn i sine mødres mager og til selvmordsaksjoner, såvel som de som forårsaker død blant uskyldige ofre ved å erklære jihad i Irak i religionens og Profetens navn.»

«De som skader Profeten er de som ber verden utstede en resolusjon mot kritikk av religion, mens de selv sverter andre religioner ved hver bønn i moskèene, såvel som i sine skoler og på sine satellittkanaler – og da spesielt [religionen til] kristne og jøder, som de fordømmer ved hver bønn. Når muslimske land innleverte et forslag om en slik resolusjon til FNs Menneskerettighetsråd, protesterte det Saudiske Shurarådet siden sverting av andre religioner er et av Islams sentrale aspekter.»

«The ones who harm the Prophet are the likes of those who issued the fatwa sanctioning the breastfeeding of adults, and asserting that [the drinking of] the Prophet’s urine is a source of blessing – or those who allow such fairy tales to be studied in religious schools and colleges… The ones who harm the Prophet are those who teach children in schools, particularly so-called Islamic [schools], to hate Christians on the grounds that it is forbidden to love them…

«The ones who harm the Prophet are those who believe that external attributes such as a beard, a spot on the forehead [attesting to deep genuflections during prayer], a veil, or a cloak are prescribed by Islam, and also those who accuse others of heresy and kill [them] on account [of these external attributes].

«The ones who harm the Prophet are those who believe that woman is [lewd], and that she detracts from [the purity] of prayer just like a dog or a donkey… [2] and those who believe that a woman lacks intelligence and religion, forgetting that [they are talking about] a mother, sister, beloved, daughter, or wife, who is equal to man in every respect.

«The ones who harm the Prophet are people like [Egyptian geologist and Ph.D] Zaghlul Al-Najjar, who claims to have knowledge yet at the same time regards natural disasters such as storms, volcanic eruptions, and floods as divine punishments [for] sinners, and who disparages the New and Old Testaments, believing them to be fabrications – and all this in the name of Islam and the Prophet…

«The ones who harm the Prophet are the rulers of Arab states who have made their countries the last bastions of tyranny and dictatorship in the world, and who demand submission to religious texts to justify their crimes.

«De som skader Profeten lever ikke i Vesten», skriver Al-Aswani, «de er blant oss muslimer. [Det er muslimene] som har formet en islamsk modell hvis karakteristikk er terroristisk, hyklersk, livsfiendtlig og som opprettholdes av mord på andre i jihads navn og ved angrep på meningsfriheten under påskudd av å [forsvare islamske] nasjonale prinsipper – som faktisk ikke er noe annet enn tilbakestående og fossile fordommer…

Dette er hva vi – og ingen andre – har produsert.»

«Morderiske handlinger har ødelagt bildet av islam», skriver Abdallah al-Ayoubi i avisen Akhbar Al-Khaleej i Bahrain:

«…The harm to the Muslim religion has not been caused only by the publication, in Danish papers, of cartoons disparaging the Prophet Muhammad or by the film… produced by the Dutch MP. There are many [other], graver, dangers that Muslim religion is exposed to. They come from those who use religion as a cover for their criminal conduct, which they attribute to the teachings of the Islamic faith…

«Humane and noble [religious] precepts have been destroyed by extremist ‘Islamic’ movements such as Al-Qaeda, the Taliban, and others, that perpetrate hideous crimes against innocent [people] in their own countries as well as in other, non-Muslim, countries… When base, despicable acts are carried out by [Muslim] societies and nations, they cause tremendous harm to [Islamic] religious teachings.

«This is what happened, for example, as a result of the September 11th crimes against the U.S., and as a result of the attacks in London and Madrid that followed in their wake.

«The Muslim nations must first and foremost purge themselves of [elements] that use Islam and its teachings as a disguise [i.e.] in order to present their crimes against humanity as jihad in the name of Allah… It is inconceivable that the teachings [of Islam] should justify the murder of dozens, [even] thousands, of innocent people. It is such iniquities that have corrupted the image of Islam in the eyes of non-Muslims…

«[Muslim] nations must adopt the language of reason… in order to deal with the attacks on [Islam], and to wage war against ‘Islamic’ extremism, which has distorted Muslim religious teachings…

«Those who harm the Muslim religion must be confronted, using sound logic rather than emotion; up until now, responses to attacks [on Islam] have been based not rationality but on pathos. The exaggerated reactions to the Danish press’s publication of the offensive cartoons were manifested in setting fire to Danish diplomatic representations – although the Danish government bears no responsibility for these cartoons.

«Slike [aksjoner] vil ikke bare feile i å forhindre skadevirkninger i forhold til islam, men vil faktisk øke dem…», avslutter Abdallah Al-Ayoubi.

Stemmene fra de arabiske landene står i skarp kontrast til vestlige politikere og meningsbærere, som er travelt opptatt med å plassere all skyld for terrorangrep, vold og drap begått i islams navn på vestlige land og disses bruk av ytringsfriheten.

MEMRI: Arab Columnists: Islam Has Been Harmed More By Muslims than By the West

Deler av artikkelen er forholdsvis klønete oversatt til norsk av undertegnede.

Les også

-
-
-
-
-
-