Sakset/Fra hofta

I en tid hvor politikere og ordensmakten i Vesten formelig står i kø for å forstå raseriet som har tatt bolig i demonstrerende muslimers sinn, er det befriende å se at en behersket trosfelle av de lettantennelige maner til ro og mestring av sinnet i et av Tyrkias ledende nyhetsmedier.

En Mustafa Akyol skriver om saken i Hurriyet, og sier innledningsvis at han ikke kan fordra filmen. Men så legger han prisverdig til at vold er en usivilisert måte å ta til motmæle på, samt at folk i Midtøsten må lære seg at mennesker i vestlige samfunn har frihet til å gjøre en hel masse ting uten at disse er autorisert av regjeringen.

The main problem here, which we also saw in the protests of the insults against the Prophet Muhammad in Danish cartoons, is that the peoples of the Middle East are not used to make a distinction between a government and a society, because in their own countries, governments typically control everything. So, when cartoons in Denmark or films in America vilify Islam, they intuitively presume that the Danish or the American governments have “allowed this to happen,” if they didn’t do it themselves behind the scenes.

Videre forklarer han at det ikke er noen god idé å oppføre seg i eksakt samsvar med det de mest høyrøstede kritikerne av islam sier:

Wiser Muslims should not only have a better grasp of the world, but also a more sensible method of countering anti-Islamic propaganda. (Those Muslims who become violent in the face of anti-Islamic propaganda are actually helping it: They demonstrate that Muslims are wild-eyed fanatics, proving the exact depiction Islamophobes make.)

Det påhviler muslimske opinionsledere verden over å gå foran med et godt eksempel og vise hvordan slike ting skal takles, mener Akyol, som avslutter på denne måten:

After all, no matter what we do, we Muslims cannot control what other people will say about Islam. We can only control the way we react to them.

Mon tro om Oslo-politiet kunne leie inn denne karen neste gang?

 

Time for Muslim anger management