Nytt

Et knippe jurister, med høyesterettsdommer Ketil Lund i spissen, ber regjeringen gi Mordechai Vanunu asyl. Begrunnelsen er spesiell: det sies at Vanunu var en varsler og det vises til Nürnberg-domstolen.

Snakkk om musikalitet. Man ber regjeringen trosse Israel på vegne av en person dømt for høyforræderi etter loven, og viser til Nürnberg-domstolen. Dette er underskrevet av en høyesterettsdommer. Meget spesielt.

Aftenposten siter sentensen om Nürnberg.

…i tråd med tankegangen fra Nürnberg-domstolen, bør Vanunu bedømmes som varsler med krav på det internasjonale samfunns beskyttelse.

Man må være blottet for historisk innsikt og dannelse for å kunne vise til Nürnberg-domstolen når man skal appellere på vegne av Vanunu. De gode mennesker juristene tenker selvfølgelig på plikten til selvstendig vurdering som domstolen knesatte. Hva var det disse offiserene og byåkrater hadde unnlatt å varsle om? Hadde det noe med jødene å gjøre kanskje? Ved å bringe Nürnberg på banen i samme åndedrag som Vanunu har juristene lagt opp til at Israel idag står i tiltaleboksen, der Nazi-Tyskland i sin tid sto. Det er ikke mulig å legge opp til en større provokasjon overfor et land, og juristene vil at regjeringen skal ta affære!

aftenposten papir