Nytt

Serbia bryter de diplomatiske forbindelsene med Norge, etter at Norge anerkjente Kosovos selvstendighet i statsråd på fredag. Serbia mener den norske anerkjennelsen strider mot internasjonal folkerett, og har tilbakekalt ambassadør Vladislav Mladenovic:

Ambassadøren er skuffet over Norges reaksjon på Kosovos erklæring om uavhengighet.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle havne i denne situasjonen, og jeg er naturligvis veldig skuffet, sier Vladislav Mladenovic til Aftenposten.no.

I februar ble det klart at Norge støtter Kosovos løsrivelse.

– Det internasjonale samfunnet må stå samlet for å sikre stabilitet på Balkan. Derfor vil også Norge anerkjenne Kosovo, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre til NTB da.

Mladenovic synes det er sørgelig at de politiske båndene mellom de to landene nå er brutt.

Mladenovic gir uttrykk for at han mener Norge begår en ulovlig handling ved å anerkjenne Kosovo som en uavhengig stat, og mener at den eneste løsningen på det diplomatiske bruddet er om Norge trekker anerkjennelsen tilbake.

– Dette er ikke noe nordmenn kan være stolte av. Det minste Norge kan gjøre er å respektere Serbias landegrenser. Da kan vi gjenopprette kontakten, sier Mladenovic.

Han sier at serbiske myndigheter kommer til å klage saken inn for den FNs internasjonale domtolen i Haag, for å bedømme om Kosovos løsrivelse er lovlig eller ikke.

– Jeg håper Norge støtter domstolens avgjørelse, sier han.

Men han er sikker på én ting: Serbia kommer aldri til å godkjenne Kosovos uavhengighet.
– Du må huske at det var i Kosovo at staten Serbia ble født.

Russland støtter Serbias standpunkt overfor løsrivelsen av Kosovo, og har fordømt samtlige vestlige lands anerkjennelse av landet.

Aftenposten: Serbias ambassadør: – Trist å reise hjem