Kommentar

Hvor mye politikere og medier enn snur seg bort: den nye kursen SF-leder Villy Søvndals har staket ut vil garantert også påvirke Norge. Situasjonen er den samme: skal sosialdemokratiet våge å anvende samme regler på innvandrere: gjør din plikt og krev din rett, eller skal det være en merkelig blanding av privilegier for underpriviligerte.

Norske redaktørerer trodde de kunne heve seg over Kurt Westergaard, mordplaner og gjenopptrykking av turban-tegningen. Men Norge unnslipper ikke, like lite som vi unnslipper terroren, selv om vi prøver av alle krefter å forstå somalierne som samler inn penger til al Shabaab.

Det er interessant hva Søvndal sier til Politiken: han møter kjernevelgere som sier at de ikke lenger stemmer på partiet. De lever med problemene tett inn på livet, og ser at partiet ikke tar de opp. Det er syretesten på ethvert parti. John Olav Egeland, en Stanghelle eller politikerne kan si hva de vil: hvis folk ikke kjenner seg igjen, vil de gå andre steder.

Det er ikke mindst de sidste to ugers begivenheder med bål og brand i gaderne og med angivelige mordplaner på Jyllands-Postens profettegner Kurt Westergaard, som har flyttet Søvndal politisk.

Men det er også samtaler med frafaldne venstreaktivister, der har fået Villy Søvndal frem på banen i kampen for det, han kalder demokratiske værdier.

»Jeg mødte en tidligere bekendt 1. maj i Kolding. Hun bor i et område, hvor der er problemer med unge somaliere. Hun gør rent på skolen som rengøringsdame. Så siger hun:

»Jeg vil meget gerne stemme på jer. Det vil jeg gøre den dag, hvor I er stand til at give et svar, der gør, at jeg kan bo i sikkerhed, uden at de indvandrere generer mig. Den dag, jeg gør rent på skolen og ikke bliver generet mere, så vil jeg stemme på jer«. Det er jo egentlig et meget beskedent ønske fra en, der ikke har trukket det heldigste kort i samfundslotteriet«, siger Villy Søvndal.


Demokratisk standard

Søvndal gjør noe smart: han ser at venstresiden kan gjenerobre tapt terreng fra Dansk Folkeparti ved å sette en demokratisk dagsorden: hva er demokratiets prinsipper? det er ikke religiøst trangsyn og kjønnssegregering vel! Søvndal gjør dette fordi han innser at kjernevelgerne stemmer på Pia Kjærsgaard.

I sidste uge udtalte Villy Søvndal, at medlemmerne af den yderligtgående fundamentalistiske bevægelse, Hizb-ut-Tahrir, skulle rejse »ad helvede til«.

Og nu går han skridtet videre. Hele integrationsindsatsen skal også føres som kulturkamp på demokratiske værdier, siger han.

»Demokratiske rettigheder har historisk været vores dagsorden. Og den skal vi genvinde. Og hvis du spørger: Kunne vi have gjort det her bedre, så er svaret ja. Kunne vi have været tydeligere på de her dagsordener, er svaret ja. Kunne vi have fået fat på nogle af de arbejdere, som i dag stemmer på Dansk Folkeparti, så er svaret ja«, siger Villy Søvndal.

Skal vi forstå dig sådan, at venstrefløjen traditionelt har set integrationsproblemer som sociale, men at der også er en kulturel udfordring, som SF nu skal tage op?

»Ja, bestemt. Det nye er, at vi har erkendt, at det kun kan lade sige gøre, hvis man stiller krav begge veje. Et krav til det danske samfund om at åbne op, give plads og bekæmpe diskrimination og et krav om, at indvandrerne skal blive en aktiv del af det danske samfund. Det der med, at fordi jeg har en religion, du ikke har, så har mit argument en særlig vægt, som din ikke har, så kammer det over. Og der synes jeg også, vi er nødt til at stille krav til de folk, der kommer her. Det at være medborgere betyder både pligt og ret. Og det gør det for os alle sammen«, siger Villy Søvndal.

Søvndal tar et oppgjør med en tung importert religiøsitet og gjenoppretter noe av balansen. Den tradisjonelle venstreside tør kun kritisere kristendommen. Fravær av kritikk av en intolerant islam, begynner å bli pinlig.

Religiøs bagage

Hvor er det så præcist – ud over problemer med ligestilling – du ser de kulturelle problemer med indvandrerne?

»Det er klart, at hvis man kommer fra et land, hvor religionen betyder alt, så kan man komme med to bagager. Nogle kommer med en bagage, som er et opgør med det religiøse tryk, der var i deres hjemland. Det gælder rigtig mange iranere, men nogle kommer også med den religiøse bagage, at religion overskygger alt. Og der er min mening, at folk skal være velkomne til at være religiøse, men jeg vil bekæmpe det synspunkt, at religionen står over alt andet«, siger Villy Søvndal.

Villy Søvndal gør op med udlændingepolitik
At indvandrere er dårligt integreret i det danske samfund skyldes ikke kun sociale problemer. Også deres kultur spiller ind, siger SF’s formand.

Les også

-
-
-
-
-