Dag og Tid har gått gjennom nettdebatter i avisene og funnet mange eksempler på nedsettende omtale av feks. Manuela Ramin-Osmundsen. I forlengelsen av reportasjen har de intervjuet Bernt Hagtvet og det kan se ut som om anmeldelsen av www.hegnaronline.no er en direkte følge av samtalen.

Ifølge Dag og Tid skiller hegnaronline.no seg ut som klart verst. Avisen vil ikke trykke de verste eksemplene. Språket er rølpete, bøllete og uten hemninger. Spørsmålet er om det hører inn under politi/domstol å avgjøre om dette er rasisme. En slik dom kan få konsekvenser for ytringsfriheten. Men det er på tide at redaktørene kjenner sitt anvar, og ansetter folk som kan moderere debatten. Det koster selvfølgelig penger.

Men det hadde vært å ønske om Dag og Tid hadde problematisert en grenseoppgang. Eksemplene som nevnes er klart overtramp, men det er en fare for at de politisk korrekte utøver et trykk som også rammer legitime meninger.

Mye handler om tone. Hvis folk må snakke høflig, skjerper de også tanken.

– Rasisme på Hegnar Online