Sakset/Fra hofta

Av Odd Dubland:
I det hete debatten om Muhammed-karikaturene er det én sak som få har skrevet noe om. Det er spørsmålet hva Det nye Testamentet lærer om hvordan man skal reagere på blasfemi. Hva «kirken» har gjort opp gjennom tidene er en sak for seg, men hva lærte Jesus og hans apostler om saken?
Nå er ikke karikaturer noe nytt.
På en murvegg i Roma ble det innrisset en karikatur fra det første århundret etter Kristus. Her ser du en skikkelse på et kors. Personen er utstyrt med et eselhode. Nede i venstre hjørne ser vi en mannsperson som løfter høyre hånd som i tilbedelse til skikkelsen på korset.
Under det hele står en innskrift: Alexamenos sebete quon. Det betyr: Alexamenos tilber (sin) Gud.
Etter alt å dømme er de hele en spottetegning av en kristen som tilber det som er en karikatur av Kristus. Spørsmålet er: Hvordan reagerte Alexamenos på tegningen og teksten? Stakk han en kniv i ryggen på vedkommende som hadde laget «kunstverket»?
Samlet han en mobb i gatene og brente ned et hedensk tempel? Truet han med hevn?
Nei, hvis han kjente Jesu lære og var en sann etterfølger av Kristus ville han denne dag følt en inderlig glede!! Ikke fordi at Kristus ble fornedret og karikert, men at han, Alexamenos fikk den usigelige ære å bli gjort delaktig i Kristi fornedrelse.
Bibelen taler om å bære Kristi vanære i verden.
Istedenfor å forbanne skal man velsigne.
Herre, forlat dem for de vet ikke hva de gjør, lød det fra Jesu kors.
Jeg vet ikke mye om hva Muhammed lærte om tilgivelse.
Jeg vet litt mer om hva Jesus Kristus lærte om det.
Det er mitt store håp, for jeg trenger mye av slikt selv.

Vennlig hilsen

Odd Dubland

www.dubland.no