Få begreper er mer ladet i den offentlige debatten enn ordet rasisme. Fordi Norge på kort tid er blitt et flerkulturelt samfunn, er dette uvante problemstillinger. Under Ali Farah-saken er ordet rasisme benyttet. Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering vil innføre begrepet «objektiv rasisme». Det er problematisk. Hvis grupper med sterke oppfatninger får monopol på definisjonen av […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.