Nytt

De hovedmistenkte i terrorbombene i Madrid i 2004 fikk onsdag sine dommer – noe mildere enn forventet. Bare tre fikk maksimumsstraff som i praksis betyr 40 år. Tre av de hovedmistenkte ble dømt for mindre graverende forhold. Egypteren Rabei Osman, som var mistenkt for å være en av hjernene bak, ble frikjent.

Saken illustrerer hvor vanskelig det er å få dømt noen i en sak der strukturen er horisontal, og kommandolinjene uformelle. Bevisene er indirekte og påtalemyndigheten vil klok av skade ikke risikere nederlag.

Av i alt 28 tiltalte ble 21 dømt.

Fjorten fikk mindre straffer, for medlemskap i en terrororganisasjon.

Sju impliserte, hvorav to hovedmenn, sprengte seg selv i lufta tre uker etter terroraksjonen.

«Hjernen» Osman sitter for tiden i italiensk fengsel og det var italienerne som oversatte telefonsamtaler der Osman angivelig skrøt av sin delaktighet. Men oversettelse fra arabisk til spansk viste at utsagnene var mer tvetydige.

Accused Madrid bomb mastermind acquitted