Nytt

Amnesty Norge tror det er lokale myndigheter som har gjennomført steningen av Jafar Keyiani, og ikke regjeringen i Iran. De håper å kunne redde i hvert fall mannen, Mokarrameh Ebrahimi.

Keyiani og Ebrahimi har sittet i fengsel i 11 år på grunn av at de fikk barn utenfor ekteskap. Det lå an til at de skulle stenes i juni, men internasjonal oppstandelse ga resultater. igår kom meldingen om at Keyiani ble stenet sist torsdag.

Leder, John Peder Egenæs, sier det er en utbredt oppfatning at steningen er lokalt initiert. Men det er spesielt at en menneskrettsorganisasjon kjører frem et slikt argument i en sak der Iran har vært utsatt for internasjonalt press, ikke minst fra Norge. Da vil normalt myndighetene sørge for at noe uønsket ikke skjer. Hvis saken ikke var løftet opp til internasjonalt nivå hadde det stilt seg annerledes. Men når myndighetene vet at de risikerer trøbbel kunne de sørget for at dødsstraffen ikke ble eksekvert. Egenæs’ argumentasjon er ikke logisk.

Den stemmer heller ikke med myndighetenes holdning til stening: Så sent som i 2003 ble straffeloven revidert og da ble ikke stening utelatt, til tross for innenrikspolitisk press om dette.

De siste måneder har det skjedd en merkbar tilstramming av forholdene i Iran. Dissentere har fått det vanskeligere og utlendinger arresteres og anklages for konspirasjon. Myndighetene tror det pågår en undergraving for å styrte regimet ved en myk revolusjon a la Ukraina. Selv pressen anklages for å bidra.

Man skal heller ikke se bort fra at det finnes krefter som ønsker å brenne broer og skjerpe motsetningene.

Ayatollah Shahroudi, the head of Iran’s judiciary, ordered a moratorium on execution by stoning in 2002, pending a decision on a permanent change in the law, apparently being considered by Iran’s supreme leader of Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

But a law passed in September 2003 on the implementation of certain kinds of penalties, including stoning, appeared to undermine this moratorium.

There were no cases of stoning reported between 2002 and 2006, although Amnesty recorded cases carried out after May 2006, when a woman and a man were believed to have been stoned to death.

In its annual report in April, Amnesty cited Iran as one of four countries in which the number of executions had increased in 2006, bucking the worldwide trend towards fewer deaths.

The number of executions in Iran almost doubled to 177 from 94 last year, possibly linked to a crackdown on Baluchis. One-third of those executed came from this minority group.


Iran stays execution by stoning