Iran trener og utstyrer en utbrytergruppe av Mahdi-militsen på iransk jord. Det var disse som sto bak et sofistikert angrep på amerikanerne i Kerbala i januar. Angrepet var direkte assiastert av Quds, spesialstyrken til Revolusjonsgarden.

Det sa en militærtalsmann, brigadegeneral Kevin J. Bergner i Bagdad mandag. Det er sensasjonelle opplysninger.

Angrepet i Kerbala vakte oppsikt ved sin profesjonalitet: Et team i amerikanske uniformer banet seg vei inn i en regjeringsbygning der amerikanerne satt i møte med irakisk politi. En amerikaner ble skutt på stedet, fire ble bortført og senere funnet drept. Angriperne kom i SUV-biler og kom gjennom alle kontrollposter. Spørsmålet har hele tiden vært: hvem sto bak?

For litt siden kom en internrapport som antydet at angriperne hadde medhjelpere blant irakisk politi: en bakdør sto åpen og vaktposter var fraværende.

Nå forteller Bregner hvem som sto bak og dokumenterer det i detalj. En viktig brikke var arrestasjonen av en topp-offiser fra HIzbollah, 20. mars:

U.S. military spokesman Brig. Gen. Kevin J. Bergner said a senior Lebanese Hezbollah operative, Ali Mussa Dakdouk, was captured March 20 in southern Iraq. Bergner said Dakdouk served for 24 years in Hezbollah and was «working in Iraq as a surrogate for the Iranian Quds force.»

Dadouk snakket: han fortalte at han var liaison-offiser mellom iranerne og en utbrytergruppa fra Mahdi-militsen til Moqtadah al-Sadr:

The general also said that Dakdouk was a liaison between the Iranians and a breakaway Shiite group led by Qais al-Kazaali, a former spokesman for cleric Muqtada al-Sadr. Bergner said al-Kazaali’s group carried out the January attack against a provincial government building in Karbala and that the Iranians assisted in preparations.

Al-Khazaali and his brother Ali al-Khazaali, both captured in March, have told U.S. interrogators that they «could not have conducted it (the Karbala attack) without support from the Quds force,» Bergner said.

Iranerne i Quds-styrken leverte ikke bare utstyr og våpen. De skaffet også etterretning om amerikanernes bevegelser, vaktrutiner osv. Uten dem kunne ikke angrepet vært gjennomført.

Documents captured with al-Khazaali showed that the Quds Force had developed detailed information on the U.S. position at the government building, including «shift changes and defense» and shared this information with the attackers, the general said.

Avsløringen av iranernes direkte medvirkning til drap på amerikanske soldater betyr en klar forverring av forholdet til Teheran. USA har lenge prøvd å advare iranerne. Avsløringene tyder på at iranerne støtter de mest ekstreme kreftene.

Hizbollah-offiser Dadouk kunne fortelle at de fører grupper på 20-60 irakere til treningsleire i Iran. Amerikanerne har tidligere dokumentert at det er Iran som leverer de mest avanserte veibombene til irakere. De er funnet hos shia-grupper, men ikke hos sunnier. I realiteten driver Iran geriljakrig mot amerikanske styrker via stedfortredere.

Bergner said Iraqi extremists were taken to Iran in groups of 20 to 60 for training in three camps «not too far from Tehran.» When they returned to Iraq, they formed units called «special groups» to carry out attacks, bombings and kidnappings, he said.

Dakdouk helped train and organize the groups, making four visits to Iraq in the past year after a May 2006 trip to Iran, the general said. Hezbollah, he said, helps the Iranians as a «proxy … to do things they didn’t want to have to do themselves in terms of interacting with special groups.»

«Our intelligence reveals that the senior leadership in Iran is aware of this activity,» he said. Asked if Iran’s supreme leader Ayatollah Ali Khamenei could be unaware of the activity, Bergner said «that would be hard to imagine.»

Innblandingen er så dyp og omfattende at det ikke kan skje uten godkjenning fra høyeste hold i Iran, sier generalen.

At Hizbollah blir tatt på fersken som Irans forlengede arm, er også kompromitterende.


U.S.: Iran using Hezbollah in Iraq fight

Hizbollah-offiserer brukes som mellommenn.