Nytt

En røst fra det hinsidige: En 14 år gammel polsk-jødisk jente, Rutka Laskier, snakker til oss gjennom en nyoppdaget dagbok, skrevet i ghettoen i byen Będzin i de tragiske månedene januar – april 1943.

Da var tyskerne i gang med sin «second sweep» i de okkuperte områdene i øst. Det ble vanskeligere å få utsettelse pga nødvendig arbeid. Leveforholdene var forferdelige.

Rutka «visste» om hva som skjedde i Auschwitz, som ikke var langt unna. Selv en 14-åring hadde denne kunnskapen. I detalj:

«I simply can’t believe that one day I will be allowed to leave this house without the yellow star. Or even that this war will end one day. If this happens I will probably lose my mind from joy,» she wrote on Feb. 5, 1943. «The little faith I used to have has been completely shattered. If God existed, He would have certainly not permitted that human beings be thrown alive into furnaces, and the heads of little toddlers be smashed with gun butts or shoved into sacks and gassed to death.»

Rutka skriver at hun føler nettet stramme seg. Hun følte de var som dyr som ventet på å bli slaktet. Det var slik tyskerne ville det.

Rutkas familie var innlosjert i et konfiskert hus i ghettoen. De opprinnelige eierne var en gang på besøk, og Rutka og datteren likte hverandre. Hun het Stanislawa Sapinska. Rutka viste henne dagboken og spurte om hun ville oppbevare den for henne. Stanislawa gjemte den under gulvet i kjelleren. Etter krigen vendte hun tilbake og hentet den. I over 60 år har hun gjemt den. Nevøen overtalte henne til å gi den til Yad Vashem. Han sa det var et viktig historisk dokument. Slik ville også Rutka det. Hun ville at verden skulle vite og ikke glemme:

«She wanted me to save the diary,» Sapinska, now in her 80s, recalled Monday. «She said ‘I don’t know if I will survive, but I want the diary to live on, so that everyone will know what happened to the Jews.'»

Familien ble sendt til Auschwitz i august 1943. Bare faren overlevde. Han dro til Israel og stiftet ny familie og nevnte aldri sine første barn med ett ord. For datteren Zahava Sherz (57) var det en sterk opplevelse å få vite at hun hadde en halvsøster.

«I was struck by this deep connection to Rutka,» said Sherz, 57. «I was an only child, and now I suddenly have an older sister. This black hole was suddenly filled, and I immediately fell in love with her.»

Polish girl’s Holocaust diary unveiled

Den 60 siders dagboken utkommer i bokform på engelsk, polsk og hebraisk. Den ble presentert på Yad Vashem mandag.