Nytt

En muslimsk organisasjon i Australia hevder at en ny statsborgertest krenker muslimer fordi den krever at vordende innbyggere anerkjenner at australske verdier har røtter i jødisk-kristen tradisjon.

Presidenten for Australian Federation of Islamic Councils (AFIC), Dr. Ameer Ali, sier bruken av begrepet «jødisk-kristen» bare er et utslag av australsk skyldfølelse etter andre verdenskrig, og krever at statsborgertestens beskrivelse av nasjonens moralske base omformuleres:

Australian Federation of Islamic Councils president Dr Ameer Ali said the «Abrahamic tradition» or «universal values» would be less divisive ways of describing the nation’s moral base.

Dr Ali said use of the term Judeo-Christian was the result of «WWII guilt», and before 1945 Australia would have been called only Christian.

«That question must be rephrased,» he said.

Senator Lyn Allison fra Demokratene støtter AFIC, og hevder at den jødisk-kristne tradisjonens innflytelse i Australia er høyst diskutabel.
Immigrasjonsminister Kevin Andrews står likevel fast på at den jødisk-kristne arvens betydning for landets utvikling og nåværende verdier er et udiskutabelt historisk faktum som ikke lar seg endre av eventuelle politisk korrekte behov:

Mr Andrews said Australia’s Judeo-Christian heritage was indisputable historical fact.

«We are not asking people to subscribe to the Judeo-Christian ethic,» he said.

«We are simply stating a fact that this is part of the heritage of Australia in terms of its foundation.

«This is not an exercise in political correctness. It is trying to state what has been the case and still is the case.»

I forrige uke ble 20 nøkkelspørsmål fra den nye statsborgertesten avslørt i australsk presse. Testen skal i følge immigrasjonsminister Andrews implementeres i begynnelsen av september 2007, og skal bidra til en bedre integrering av immigranter.

We celebrate diversity and people are free to continue their own traditions, but we are also very insistent that we have to build and maintain social cohesion,» he said.

AFIC`s president hevder imidlertid at stadfestingen av Australias historiske, jødisk-kristne arv er å sende feil signal til nye statsborgere.

Dr Ali said he would request a meeting with Mr Andrews to discuss the question.

«It is the wrong message we are sending,» he said.

The Daily Telegraph: Muslim outrage over Judeo-Christian values