Nytt

Mens venstrefløyspartiet Enhedslisten nå har valgt inn islamisten Asmaa Aabdol-Hamid, er danskenes Socialistiske Folkeparti (SF) usedvanlige klare i talen: Det finnes en grense for hvor langt SF er villige til å strekke seg.

Enhedslistens omstridte folketingskandidat Asmaa Abdol-Hamid er for lang i spyttet på retten til dødsstraf og seksuelle mindretals rettigheder, mener SF’s formand Villy Søvndal.

– Mange af de synspunkter, som hun giver udtryk for, hører jo mere hjemme på højrefløjen end hos os, siger Søvndal til Information.

I SF`s folketingsgruppe er det bred oppbakning om formannens konstante melding om at medlemmer med Abdol-Hamids holdninger overhodet ikke er velkomne hos Socialistisk Folkeparti. I likhet med Det Radikale Venstre har også SF sett seg nødt til å foreslå eksklusjon av medlemmer hvis politisk-religiøse holdninger avviker vesentlig fra hva partiet står for når det gjelder grunnleggende verdier som menneskerettigheter, likestilling og dødsstraff. De vil heller ikke betenke seg på å gjøre det igjen om nødvendig:

– Han fastslår, at SF har taget slagsmålet med medlemmer, der har udtrykt sig i strid med partiets synspunkter.

– Vi havde sagen om fængselsimamen på Nørrebro, som gav udtryk for synspunkter om dødsstraf og kvinders ligestilling, der ikke var i overensstemmelse med SF’s holdninger. Han blev bedt om at forlade SF, og det vil vi gøre igen, hvis det kommer dertil, siger Søvndal med henvisning til Danmarks første fængselsimam Leon Soudari, der efter trussel om eksklusion, meldte sig ud af SF i 2002.

Trusselen om eksklusjon kom etter at Soudari ble sitert på at det var verre å hoppe over sine fem daglige bønner eller å ha ekteskapelig sex enn å handle med narkotika. I tillegg uttrykte han beundring for sharia-lovene som praktiseres i Saudi-Arabia.

Tidligere formann i SF, Holger K. Nielsen, støtter den nåværende formannens holdning, og legger til at Enhedslistens nye kandidat er for uklar i menneskerettighetsspørsmål:

– Jeg bakker Villy op, fordi Asmaa er for uklar på menneskerettighedsspørgsmål, som vi lægger stor vægt på. Da SF blev dannet, gjorde vi op med kommunismens manglende støtte til menneskerettighederne og det ser vi ikke anderledes på, når det gælder islamisme, siger Holger K. Nielsen.

Krittstreken for hvor grensen for politisk-religiøse holdninger går og hva Socialistisk Folkeparti kan akseptere er dermed trukket tydelig opp.

Jyllandsposten – SF: Asmaa er ikke velkommen

Les også

-
-
-
-
-
-