Nytt

21leba_slide04.jpg

Libanons statsminister Fouad Siniora ber i et brev FNs Sikkerhetsråd opprette domstolen som skal behandle attentatet på eks-statsminister Rafik Hariri. Et rettsoppgjør er viktig for å få en slutt på alle politiske attentat, og for Libanons frihet, skriver Siniora.

Hizbollah og Amal blokkerer et vedtak i parlamentet. Men 70 av 123 parlamentarikere skrev nylig til FNs generalsekretær Ban Ki-moon og ba om at Sikkerhetsrådet bruker sin makt til å opprette et tribunal.

Hizbollah sier at et tribunal vil være en domstol mot Libanon. De vil ha nyvalg.

Bak Hizbollah står Syria, som slåss med nebb og klør mot en internasjonal domstol. Syria er helt besatt av at det ikke må bli en domstol. Ikke uten grunn. Attentatet gjorde voldsomt inntrykk, og Hariri hadde mange viktige venner: Saudi-Arabia, Frankrike ved Jacques Chirac og USA.

FN nedsatte en granskning, ledet av en meget kapabel tysk etterforsker. I løpet av et år gravde han frem mye materiale som demonstrerte at ordren må ha kommet fra Damaskus. Attentatet fikk også store politiske konsekvenser for Syria: de ble tvunget til å trekke sine soldater ut av Libanon. Siden har det vært en rekke attentat på fremstående nasjonale persnligheter, med front mot syrisk underdanighet. Få er i tvil om hvem som står bak.

Siniora sendte brevet gjennom den norske FN-utsendingen til Libanon, Geir Pedersen, tirsdag.

«We are convinced that justice, peace and security in our country and region is at stake.»

Sier Siniora. Det skal bli interessant å se hvordan Sikkerhetsrådet behandler forespørselen. Forholdet til Syria er til diskusjon i USA. Demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, var nylig i Damaskus, men det er ikke kjent hvordan demokratene stiller seg til et Hariri-tribunal. Syria forlanger sannsynlig som et minimum at domstolen droppes hvis det skal samarbeide om regional stabilitet, og trolig også rett til innflytelse i Libanon. Det vil i praksis si at Hizbollah overtar makten. Da spørs det hvor stor stabiliteten blir. Det er dilemmaet for de som vil snakke med Syria.

Lebanon PM asks UN for Hariri tribunal