Nytt

Et overveldende flertall av briter mener at myndighetene har mistet kontrollen over innvandringen, og heller ikke er ærlige i sin omtale av omfanget. Det viser en nylig publisert undersøkelse Yougov har utført for tenketankten Migrationwatch.

Hele 82 prosent er uenige i utsagnet om at britiske myndigheter har kontroll på immigrasjonen til Storbritannia. På spørsmål om hvorvidt man er enige at myndighetene er åpne og ærlige om omfanget av innvandringen svarer 80 prosent av de spurte negativt. Det er dårlige nyheter for det iverksatte tiltaket for å gjenreise befolkningens tillitt til myndighetene på dette området. I følge Migrationwatch`s leder, Sir Andrew Green, skyldes befolkningens uttalte mistro tiår med anstrengelser for å legge lokk på den samme debatten:

– The latest Home Office plan was entitled «Restoring Confidence.» These figures show that they have a mountain to climb – all the steeper because the public simply don’t believe what they are being told, said Sir Andrew Green, chairman of Migrationwatch. – After a decade of efforts to stifle debate, there is now a fundamental lack of trust between the Government and the public on this issue.

De øvrige resultatene av undersøkelsen avslører den britiske befolkningens bekymringer ytterligere:

– Some 68% agreed or strongly agreed that there are too many immigrants coming into the country and 63% either disagreed or strongly disagreed that ‘we need more immigrants to do the jobs that the British don’t want to do.’
The survey also shows that people are not convinced by the Government’s economic arguments as less than a third of those polled agreed (24%) or strongly agreed (7%) that immigrants are ‘of economic benefit to Britain.’
There was also a huge margin in favour of an annual limit to the numbers allowed to come to Britain each year. 83% agreed (63% strongly) with this proposal. Only 7% disagreed (2% strongly).
Some 78% questioned thought that anyone admitted for settlement should have to pass an English test.
There is also a strong belief that Britain is already overcrowded with 76% agreeing (49% strongly).

Sir Andrew Green sier at undersøkelsen indikerer en sterk offentlig støtte til innstramninger i britisk innvandringspolitikk. I tillegg illustrerer den dyp misnøye over at myndighetene har unnlatt å konsultere befolkningen i et politisk spørsmål som generelt oppfattes som utpreget viktig for folkets og landets fremtid.

Migrationwatch: Public ‘Don’t believe’ Government on Immigration