Nytt

Med jevne mellomrom skriver israelske medier om muslimske palestineres forfølgelse av sine kristne naboer. Situasjonen i Betlehem gir en god illustrasjon av hva som har skjedd med denne gruppen etter at de palestinske selvstyreområdene ble opprettet. For 10 år siden hadde Betlehem 85% kristne innbyggere. I dag er tallet 15%.

De kristne i Betlehem er har stort sett unngått å klage, av frykt for represalier fra terrorgrupper og voldsglade bander. Noen har forsøkt å henvende seg til den palestinske regjeringen for å få hjelp – til ingen nytte.

«The situation is very dangerous,» said Samir Qumsiyeh, owner of the Beit Sahur-based private Al-Mahd (Nativity) TV station. «I believe that 15 years from now there will be no Christians left in Bethlehem. Then you will need a torch to find a Christian here. This is a very sad situation.»

Qumsiyeh, one of the few Christians willing to speak about the harsh conditions of their community, has been the subject of numerous death threats. His house was recently attacked with fire-bombs, but no one was hurt.

Qumsiyeh said he has documented more than 160 incidents of attacks on Christians in the area in recent years.

He said a monk was recently roughed up for trying to prevent a group of Muslim men from seizing lands owned by Christians in Beit Sahur. Thieves have targeted the homes of many Christian families and a «land mafia» has succeeded in laying its hands on vast areas of land belonging to Christians, he added.

Hvis norske medier hadde omtalt slike saker, hadde nok Odd Karsten Tveit et al. hevdet at den israelske undertrykkelsen er så brutal at den naturlige respons fra muslimske palestinere er å gå løs på de kristne.