Lekkasjer fra den nye rapporten til FNs klimapanel forteller at temperaturen mot slutten av århundret vil stige rundt 3 grader. Det er et optimistisk anslag. Likevel kunne miljøvernminister Helen Bjørnøy idag si at regjeringen ikke tar utgangspunkt i prosentvise kutt, men i en temperaturstigning på 2 grader.

Rapporten til Intergovernmental Panel of Climate Change er omhyllet av hemmelighold. Men Christian Science Monitor har fått ut en del om det som sies om USAs fremtid.

Leaks to the press based on earlier drafts, however, suggest that the researchers are projecting temperature increases of between 2 and 4.5 degrees C (3.6 and 8.1 degrees F.) by century’s end if carbon-dioxide concentrations in the atmosphere reach twice their preindustrial levels. Their «most likely» increase is expected to be about 3 degrees C.

«Three degrees is very significant warming,» acknowledges Thomas Delworth, a researcher at the National Oceanic and Atmospheric Administration’s Geophysical Fluid Dynamics Laboratory in Princeton, N.J.

En av de hardest rammede stedene blir Middelhavsområdet, hvilket betyr fra Spania i vest til Tyrkia i øst og hele Midtøsten. Det er lett å si at det betyr at Europa i høy grad blir berørt.

One rule of thumb: Wet areas will get wetter and dry areas will get drier. The most rapid warming is expected over the continents. In essence, climate bands move north, giving Wisconsin the kind of summers once limited to places like southern Mississippi. Warming in northern North America and north-central Asia would be largest in winter. Already, disappearing sea ice, melting permafrost, shifts in vegetation, and melting Greenland ice are signaling the changes under way in the far north.

One likely hot spot: coastal areas around the Mediterranean Sea.

«Every model projects strong drying over the Mediterranean, from Spain through the Middle East,» Dr. Delworth says. The region could range on average from 4 to 8 degrees F. warmer in the summer than today, sending any remaining beachgoers on the Costa del Sol scrambling for cooler climes. «That’s a very profound impact» on a geopolitically important part of the world, he adds.

I rapporten fra Sydney igår het det at mens man idag har tørke to av ti somre, vil det i fremtiden bli ni av ti.

I Middelhavsområdet vil det også bli uutholdelig varmt, og vannmangel blir et stort problem. For ikke å snakke om truslene mot byer som ligger på havnivå, som Venezia.

A clearer global climate forecast
A report coming Friday will offer the strongest consensus yet on how the Earth will change.

Les også

-
-
-
-
-

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.