Sakset/Fra hofta

Sunnienes bekymring for hva som skjer hvis regjeringen i Libanon faller og amerikanerne trekker seg ut av Irak, er sterk, spesielt i Saudi-Arabia. En amerikansk exit blir av sunni-lederne ikke ansett som noen seier. Tvertimot.

I hvilken grad motsetningen går mellom shiaer og sunnier, kommer ikke skikkelig frem i lyset. Konflikten strekker seg fra Libanon til Persia-bukta og Pakistan. Full borgerkrig i Irak vil påvirke balansen i alle landene.

Riyadh is indirectly confronting Tehran in Palestine, where it supports President Mahmoud Abbas against the Iranian-backed Hamas, and in Lebanon, where it is bankrolling the Siniora government.

But the key battleground is Iraq. The Saudis fear that a failure of the US there would confirm the country’s domination by Iran, jeopardise the survival of Iraq’s Sunni minority and upset political and religious power balances along the entire western Gulf littoral. «Since America came into Iraq uninvited, it should not leave uninvited,» a Saudi government adviser, Nawaf Obaid, told the Washington Post, quoting Prince Turki al-Faisal. «If it does, one of the first consequences will be a massive Saudi intervention to stop Iranian-backed Shia militias from butchering Iraqi Sunnis.»

Saudi Arabia was ready, if need be, to provide weapons and financial support to Sunnis, as Iran did to the Shias, he added. It could even massively expand oil production to deflate world prices and ruin Iran’s oil-based economy.

Det heter konsekvent den USA-støttede eller pro-vestlige regjeringen Siniora. Men hvorfor heter det ikke den saudi-støttede, når det er den som har mye større direkte interesse av hva som skjer? Er det fordi det ikke passer med de politiske skjemaene at sunnier står mot shiaer?

Rådgiveren Obaid ble sparket for sine frimodige uttalelser. Men kanskje var det avtalt spill. At Saudi-Arabia er sterkt bekymret er det ingen tvil om.

Iran v Saudis in battle of Beirut