Kommentar

Nobelprisen har blitt tildelt en person av jødisk herkomst omtrent 170 ganger (avhengig av hvordan en definerer jødisk herkomst), men bare 9 med muslimsk bakgrunn har fått den. Dette skyldes rasisme, mener Samir Ubeid, som er iraksk forsker bosatt i Europa. Jødene har nemlig infiltrert Nobel-komiteen, og sørger for å gi prisen til sine egne:

Democracy does not explain how it was awarded to 167 Jews, from among those 15 million scattered around the world, while abandoning 1.5 billion Chinese, a billion Indians, and 380 million Arabs. This is racism.
[…]
The [Grameen] bank for the poor won the prize because some of its shareholders are giants like Haliburton and others.
[…]
They infiltrated this bank, which became in the pocket of the Freemasons. This prize stems from the core of the Protocols of the Elders of Zion.

Uttalelsen kom under et intervju med Al-Jazeerah, og intervjueren virker ganske enig med Ubeid.

En bør kanskje ha dette in mente mens en leser Aftenpostens (dagens morgenavis, kun papirutgaven) rosende omtale av dette mediaselskapet.

Les også

-
-
-
-