Kommentar

Olivier Roy kommer til Oslo torsdag 7. september for å forelese om islam og Europa. Roy regnes som en av de fremste ekspertene på islamisme, ved siden av Gilles Keppel.

Olivier Roy er fransk statsviter, professor ved Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) og forskningsdirektør ved CNRS. Han har studert islams politikk de siste 15 år og er internasjonalt anerkjent på sitt område. Han har hatt flere opphold i Iran, Afghanistan og Tadsjikistan.

Olivier Roy har utgitt et stort antall verker som « La laïcité face à l’Islam » (2005), « La Turquie aujourd’hui, un pays européen ? » (2004), « L’islam mondialisé » (2002). Han skriver artikler for tidsskriftet « Esprit » og for avisene « Le Monde », « Le Monde Diplomatique », « Newsweek », etc.

Olivier Roy kommer til Oslo 7. september. Han vil holde et foredrag med tittelen Islam i Europa – eller europeisk islam? innenfor rammen av seminarrekken Tankens uavhengighet.

Les mer:
PRIO
eller:
www.france.no

Sitater av Olivier Roy:
«Europa er blitt et sted for islamistisk radikalisering som ikke bare er konsekvensen av konfliktene i Midt-Østen. Det typiske eksempel er mordet på Théo Van Gogh i Nederland. Han hadde ikke stilt noen krav til Palestinia eller Irak. Han snakket bare om islam». Le Monde, 09.07.2005

«Instead of demonstrating the unity of the Muslim world, the protests underscore its division: a recidivist old guard determined to protects its power and hidden interests versus the growing community of modernist Muslims. They consider themselves first and foremost to be Europeans — and they quite simply do not want to be treated as immigrants, or insulted.» Newsweek, 13/02/2006

«Holy War – The cartoon brouhaha really illustrates the divisions within the Muslim community, not with the West.» Newsweek International Feb 13, 2006

«The Nature of the French Riots – Intifada of the suburbs, revolt of the immigrants, youth movement, uprising of the underclass, jihad of Muslims against Europe? There have been many explanations for the riots that have struck France’s suburbs in November 2005. »
French Riots

«Feiltolket ungdomsopprør – Opptøyene har lite å gjøre med raseriet i et muslimsk miljø. Det vi er vitner til, er opprøret til en liten del av en vestlig kulturell underklasse, som strekker seg fra Paris og London til Los Angeles og enda lenger. Olivier Roy Fransk sosiolog, islamekspert og forfatter»
Dagbladet