Kommentar

Statoil og Hydro vil ha dårlig beskyttelse for sine investeringer i Shtokman-feltet, sa jusprofessor Ola Mestad ved Nordisk institutt for sjørett under en petroleumskonferanse nylig. Uttalelsen må sies å være oppsiktsvekkende.

– Det er ikke så mye Statoil og Hydro kan gjøre for å sikre sine investeringer i Russland, dersom de inngår samarbeid med Gazprom om å utvikle Shtokman-feltet, sa professor Ola Mestad ved Nordisk institutt for sjørett under Petropols konferanse nylig. – Utanlandske investorer vil trolig ikke få tilfredsstillende rettslege garantier og ordninger for å verne sine investering.

Mestad sa ifølge Forskningsrådet.no at Gazproms dominerende stilling og flytende grenser i forhold til sentralmakten er et komplliserende element.

– Lisensen for Shtokman er allerede tildelt. Et datterselskap av Gazprom har fått lisensen og dermed er det her snakk om å inngå en samarbeidsavtale med lisenseier.

Ikke bare kan det bli problematisk å sikre investeringene, men også å få ut inntektene hvis prosjektet går godt.

– Russlands rettssystem for investeringar og petroleumsutvinning er usikkert. De klassisk virkemidlene i forholdet mellom sterke selskap og svake stater synes ikke å strekke til. Det er neppe aktuelt å få Gzsprom til å finansiere utbyggingen, tvisteløsning i tredjeland (for eksempel voldgift i Sverige) blir neppe akseptert, garantier fra Dumaen har tvilsom verdi, det finnes ingen traktarer som gir vern for investor og et eventuelt russisk WTO-medlemsskap vil heller ikke hjelpe noe på investeringsfeltet, sa Mestad.

Dessuten skaper uklare grenser mellom sentralmakten og regionale og lokale myndigheter mange åpninger for press og korrupsjon:

– Erfaringene fra Sakhalin2 viser at uklarheter i forholdet mellom statlige og lokale/regionale myndigheter i Russland kan skape store problemer i forbindelse med utbyggings-prosjekt. Regionale og lokale styresmakter har styringsrett over lokal bruk av land, til baser, byggedokk og lignende. De håndhever et lite utprøvd miljøregelverk og krav om bruk av lokale leverandører. Konflikter kan forsinke et prosjekt og bli kostbare, sier sjørettseksperten. – Dessuten åpner uklarhetene for ulike former for press og korrupsjon.

Mestad mener en mulig løsning for å sikre investeringene ville være å la Gazprom slippe til på norsk side, slik at man hadde noe i pant, dersom det skulle oppstå konflikt.

Han tror ikke at russerne vil forhaste seg. Med dagens oljepris høster de av dagens system.

Utalelsene som usikkerheten harmonerer dårlig med de optimistiske tonene fra Hydro, Statoil og regjeringen, som bare venter på å komme igang.

Man må også spørre: Hvis russerne er så risikable samarbeidspartnere – hva da med gråsonen? Kan et tenkes at Russland vil utnytte samarbeidet på Stockman til å presse frem innrømmelser i gråsonen?

Petropol-konferansen gikk av stabelen 13. juni. Tema var hvordan Norge som liten nasjon kan hevde seg i Barentshavet. Det var 60 deltakere.

Få muligheter til å sikre investeringer i Russland