Kommentar

Galbraith.gif

All of the great leaders have had one characteristic in common: it was the willingness to confront unequivocally the major anxiety of their people in their time. This, and not much else, is the essence of leadership.
— John Kenneth Galbraith

Det sto i en artikkel for en tid tilbake at Galbraith ikke var så høyt ansett blant økonomer idag. Hans innflytelse var ikke så stor som berømmelsen skulle tilsi. Kanskje har det noe med tiden å gjøre? Galbraith hadde ingen sans for spekulasjonsøknomien. Han ville fnyst av at vanlige borgere skulle spare til pensjon på børs. Han stilte for mange ubehagelige spørsmål til å passe inn i dagens klima.

Galbraith sa en gang at Gud må elske nordmenn. Det var da oljeeventyret hadde begynt. Nå ville han kanskje sagt at den gudene vil ødelegge, gir de alt han begjærer.

Galbraith er en klassisk representant for den anglosaksiske eliten. Han har denne lanky cowboy look-en, og kunne vært en akademisk utgave av Gary Cooper.

Han fikk være med på mye, blant annet var han med i gruppen som analyserte hvor effektiv de alliertes bombing av Nazi-Tyskland hadde vært. Når han ikke har samme status idag som tidligere, kan det ha noe med at få har hans «erudition», læring og dannelse.

Hans sønn Peter var diplomat i Kroatia, var instrumentell i arbeidet for å hjelpe bosnierne, og har de senere år engasjert seg sterkt for kurderne i Nord-Irak.

Mr. Galbraith was admired, envied and sometimes scorned for his eloquence and wit and his ability to make complicated, dry issues understandable to any educated reader. He enjoyed his international reputation as a slayer of sacred cows and a maverick among economists whose pronouncements became known as «classic Galbraithian heresies.»

But other economists, even many of his fellow liberals, did not generally share his views on production and consumption, and he was not regarded by his peers as among the top-ranked theorists and scholars. Such criticism did not sit well with Mr. Galbraith, a man no one ever called modest, and he would respond that his critics had rightly recognized that his ideas were «deeply subversive of the established orthodoxy.»

John Kenneth Galbraith, 97, Dies; Economist Held a Mirror to Society