Kommentar

Hverken presidenten Mahmoud Ahmadinejad eller eks-president Rafsanjani legger skjul på at Iran kjører sitt eget løp, og Ahmadinjead liker å vise fingeren til verdenssamfunnet.

«Those who want to prevent Iranians from obtaining their right, should know that we do not give a damn about such resolutions,» Ahmadinejad said at a rally in northwest Iran. «Enemies think that by . . . threatening us, launching psychological warfare or . . . imposing embargos they can dissuade our nation from obtaining nuclear technology. The Iranian nation insists on its right to peaceful nuclear technology. We will not back down one iota.»(wash.post)

Vestlige medier later som om folkemassene foran talerstolene er den allmene iraner som kommer frivillig for å hylle lederne og støtte deres atompolitikk. Høyst sannsynlig er de busset inn fra fattige områder, og får mat eller penger for oppmøtet.
Det er også grunn til å se med skepsis på påstanden om at et stort flertall av iranerne støtter atomprogrammet. At det kan ha en viss støtte, kan tenkes. Men det er neppe noen helhjertet støtte som man kan få inntrykk av i vestlige medier. Prestestyret er dypt upopulært. Trolig er mange iranere høyst ambivalente til et slikt prosjekt. Hvis de visste prisen ville de nok mye heller hatt arbeidsplasser.

Atomprogrammet er blitt et propagandanummer. Noe myndighetene bruker for å piske opp en nasjonalistisk/patriotisk stemning. Det står slagord om dette over alt. Rafsanjani, som slett ikke er noen moderat politiker, men en kynisk, korrupt maktpolitiker, slo an disse svulstige tonene som regimet er kjent for. Men hva han mente med å sammenligne programmet med Galileo Galilei, kan man sagtens spørre om.

In Tehran today, leaders were emboldened by the latest episode in the nuclear saga. Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, a former president and head of the powerful Expediency Council, compared the forward movement of Iran’s nuclear program with Galileo’s theory of the universe, saying, «Back then no one believed his theory — but now we all revolve around the sun.»(nytimes)