Kommentar

Når innvandringspolitikken skjerpes, rammer det også de som trenger beskyttelse. Nederland vil oppheve skjermingen av homofile iranere og sende dem tilbake. Opposisjonenen og NGO’er protesterer kraftig.

September 2005 innførte Nederland midlertidig forbud mot å sende lesbiske, homofile og transseksuelle tilbake til Iran. I et brev til nasjonalforsamlingen skriver innvandringsminister Rita Verdonk:

«It appears that there are no cases of an execution on the basis of the sole fact that someone is homosexual… For homosexual men and women it is not totally impossible to function in society, although they should be wary of coming out of the closet too openly.»

Human Rights Watch har skrevet et brev til statsråden. Her siteres også hva som er iransk lov angående homofili. Det er rystende lesning, og man spør seg: hvorfor har ikke mediene i Vesten publisert dette og gjort det allment kjent? Hvorfor har ikke homofile interesseorganisasjoner sagt tydligere fra?

Article 111 of the Code of Islamic Punishments, Iran’s criminal code, states that lavat – sexual intercourse between men – «is punishable by death.» Under Articles 121-122 of the Penal Code, Tafkhiz – non-penetrative «foreplay» between men – is punishable by 100 lashes for each partner and by death on the fourth conviction. Article 123 of the Penal Code further provides that, «If two men who are not related by blood lie naked under the same cover without any necessity,» each one will receive 99 lashes. Articles 127 to 134 stipulate that the punishment for sexual intercourse between women is 100 lashes; if the offence is repeated three times, the punishment is execution.
«The legal machinery of persecution is oiled, ready, and operating in Iran, and the Netherlands has a binding and absolute legal obligation not to send people back to face it,» said Scott Long, director of Human Rights Watch’s Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Program.

Netherlands: Threat to Return Gay and Lesbian Iranians