Kommentar

En av Vladimir Putins fremste økonomiske rådgivere, Andrej N. Illarionov (44), trakk seg tirsdag og begrunnet det med at Russland ikke lenger er noe fritt samfunn, hverken økonomisk eller politisk.

Illarionov har også tidligere opptrådt svært frittalende til å være prominent tjenestemann. Han har tjent Putin i seks år. Hans ord blir lagt merke til.

«There has been a change in the political regime,» he said. «It is one thing to work in a partially free country such as Russia was six years ago. But it is quite another when the country has ceased to be politically free.»

«In the last year it has become clear that not only has economic policy become different, but the economic model itself in the country has, too.»

Den amerikanske kongressen henstilte nylig til Kreml om å oppheve loven som forbyr russiske NGO’er å motta støtte fra utlandet.

Illarionov sa fra da Putin slo inn på den nye maktkonsentrerende linjen. Han karakteriserte tvangssalget av Yukos’ mest verdifullle selskap i 2004 som årets svindel. Putin likte det dårlig. Illarionov ble fratatt rollen som G8-ambassadør.

Nå sier Illarionov at Putin har utviklet et korporativt system, der næringsliv og stat inngår så tette bånd at de er umulig å skille fra hverandre.

More recently, on Dec. 21, according to news reports here, he scolded the government for following what he called a «corporatist» model that had left it out of touch with the Russian populace, and also said that the Kremlin played favorites with businesses, unfairly attacking some with back tax claims while supporting others. He noted as well that several private companies, including the oil giant Sibneft and the heavy machine concern OMZ, were being absorbed by state firms, often in sales where the playing field was not level.

Dette burde bekymre utenlandske investorer.

Illarionov sier at Putin nå også bruker energi som et politisk våpen. Det er akkurat hva Ukraina opplever at Gazprom gjør, når det krever en mangedobling av prisen for gass.

Putin’s Senior Economic Adviser Abruptly Resigns