Kommentar

USA og EU føler Iran søker konfrontasjon, og forbereder en hardere diplomatisk linje, hvis Iran gjenopptar atom-sensitive aktiviteter.

«Increasingly, we feel the Iranians are just not interested in any sort of privately negotiated solution to this problem, that what they are interested in is a political confrontation over it,» one European diplomat told Reuters.

Iran og Frankrike, Storbritannia og Tyskland skal møtes neste uke for å se om det er grunnlag for å gjenoppta forhandlingene.

Russland er hinderet for å oversende Iran til Sikkerhetsrådet.